Đó là yêu cầu của Thanh tra Chính phủ tại Văn bản 1161/TTCP-BTCDTW vừa mới ban hành. Văn bản này nêu, thực hiện Quyết định số 1849/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ, đến nay, Thanh tra Chính phủ đã tham mưu và được Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đồng ý danh sách 35 vụ việc thuộc 21 địa phương vào diện Tổ công tác trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo giải quyết. Đến nay, Tổ công tác đã trực tiếp làm việc tại 10 địa phương với 24 vụ việc.

Đến ngày 20/3/2019, Thanh tra Chính phủ đã ban hành Kế hoạch số 363/KH-TTCP về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; đồng thời có Văn bản số 107/TTCP-BTCDTW ngày 17/5/2019 gửi các địa phương kèm danh sách 221 vụ việc công dân thường xuyên khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương để địa phương kiểm ra, rà soát và giải quyết dứt điểm các vụ việc.

leftcenterrightdel
 TTCP: Tổng hợp kết quả thực hiện việc giải quyết KNTC đông người, phức tạp, kéo dài để báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ. Ảnh L.A

Thanh tra Chính phủ cho biết, để có cơ sở tổng hợp báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổ trưởng Tổ công tác theo Quyết định số 1849/QĐ-TTg,  ngoài ra đối với 11 địa phương còn lại (11 vụ việc), đề nghị báo báo kết quả chủ động kiểm tra, rà soát của địa phương.

Cùng với đó, các địa phương báo cáo kết quả thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản 3581/VPCP-V.I ngày 28/12/2020 của Văn phòng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ. Ngoài ra, những địa phương có vụ việc trong danh sách 221 vụ việc gửi kèm Văn bản 107/TTCP-BTCDTW thì đề nghị báo cáo kết quả kiểm ra, rà soát và quá trình giải quyết vụ việc của địa phương./.

Lan Anh