Hội thảo khoa học nhằm khẳng định vai trò, trách nhiệm của ngành Thanh tra trong xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; làm rõ cơ sở lịch sử, khoa học và thực tiễn của việc đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra trong bối cảnh xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Đồng thời, làm rõ nội dung, phương thức đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - VGP/Lê Sơn 

Nội dung Hội thảo sẽ đề cập đồng thời các vấn đề: Quan điểm của Chủ nghĩa Mác - Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam về công tác thanh tra; lịch sử hình thành, phát triển và những đóng góp to lớn của ngành Thanh tra trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; thực trạng tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra hiện nay và yêu cầu đổi mới; nội dung, phương thức đổi mới tổ chức, hoạt động của ngành Thanh tra góp phần xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân; quan điểm, nội dung, lộ trình hoàn thiện pháp luật về Thanh tra đáp ứng yêu cầu xây dựng Chính phủ liêm chính, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân.

Hội thảo dự kiến sẽ có sự tham dự của các thế hệ cán bộ lãnh đạo Thanh tra Chính phủ và đông đảo cán bộ thực tiễn công tác thanh tra ở các cơ quan Trung ương và địa phương; đại diện các cơ quan Trung ương của Đảng và Nhà nước; các chuyên gia, nhà khoa học về xây dựng chính quyền nhà nước và về xây dựng ngành Thanh tra./.

Lan Anh