Tham dự đại hội có các đồng chí: Đại tá Lương Ngọc Dùng - Đảng ủy viên, Phó Chánh Thanh tra Bộ Công an; Đại úy Bạch Quốc Tuyên - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an; Đại diện Cấp ủy Chi bộ, lãnh đạo Phòng, Hội phụ nữ Thanh tra Bộ Công an cùng toàn thể đoàn viên thanh niên Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ Công an. 

leftcenterrightdel
Đại hội Chi đoàn Thanh tra Bộ Công an lần thứ IV, nhiệm kỳ 2019 - 2022 

Phát biểu tại Đại hội, thay mặt Đảng ủy Thanh tra Bộ Công an, đồng chí Đại tá Lương Ngọc Dùng đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Chi đoàn đã đạt được trong thời gian vừa qua,đồng thời khẳng định,  thành tích đó đã góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng ủy Thanh tra Bộ. Trong thời gian tới, Đảng ủy Thanh tra Bộ sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện về mọi mặt để Chi đoàn hoàn thành nhiệm vụ, đưa công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị ngày càng phát triển.

Thay mặt Đoàn Thanh niên Bộ Công an, đồng chí Phó Bí thư Đoàn Bộ Công an cũng đã ghi nhận những kết quả đã đạt được của Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ Công an trong nhiệm kỳ 2017 – 2019 vừa qua, đồng thời đề nghị Ban Chấp hành Chi đoàn tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị; làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên thanh niên, tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình rèn luyện Đoàn viên theo Sáu điều Bác hồ dạy CAND; thực hiện tốt các Chương trình, kế hoạch công tác đoàn do Đoàn Thanh niên Bộ Công an triển khai phát động gắn với nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao.

Với sự nhất trí cao, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi đoàn cơ sở Thanh tra Bộ Công an, nhiệm kỳ 2019 - 2022 gồm 05 đồng chí.  BCH nhiệm kỳ 2019-2022 có trách nhiệm tổ chức phiên họp đầu tiên để bầu Bí thư và Phó Bí thư Chi; lãnh đạo Chi đoàn thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra./.

Lê Văn Phong

Thanh tra Bộ Công An