Theo Báo cáo kết quả công tác PCTN của CAND năm 2018, dự thảo Kế hoạch công tác PCTN, THTK, CLP của CAND năm 2019, năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi tham nhũng, lãng phí trong CAND và đấu tranh chống tội phạm tham nhũng.

“Nổi bật là công tác giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng CAND về PCTN được tăng cường, có chiều sâu và hiệu quả; tổ chức bộ máy trong CAND được sắp xếp, kiện toàn tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác cải cách hành chính trong lực lượng CAND tiếp tục được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, chú trọng những lĩnh vực nhạy cảm để phòng ngừa, ngăn chặn tiêu cực, tham nhũng…”, Báo cáo nêu rõ.

leftcenterrightdel
 Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị. Ảnh: BCA cung cấp

Bên cạnh đó, công tác thanh tra, kiểm tra được tăng cường, đã xử lý kịp thời, nghiêm minh những sai phạm của cán bộ, chiến sỹ Công an; kê khai tài sản, thu nhập, ứng xử trong CAND ngày càng tốt hơn; chuyển đổi vị trí công tác tiếp tục được thực hiện. Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP của Bộ và Công an các địa phương hoạt động có hiệu quả hơn, góp phần phòng ngừa, hạn chế sai phạm trong lực lượng CAND.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, để công tác PCTN, THTK, CLP trong lực lượng CAND ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới, cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp tiếp chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm minh các hành vi tham nhũng nhằm mục tiêu ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng trong CAND, xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

“Cần gắn trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đối với việc chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ PCTN, LP, nghiêm túc xử lý trách nhiệm người đứng đầu đơn vị trong CAND khi để xảy ra tham nhũng trong đơn vị do mình quản lý, phụ trách; cán bộ, chiến sỹ phải giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật, đoàn kết, không ngừng rèn luyện nâng cao phẩm chất đạo đức, đẩy lùi tiêu cực”, Bộ trưởng nói.

Ngoài ra, công an các đơn vị, địa phương cần kiện toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo PCTN, THTK, CLP theo mô hình tổ chức mới; chủ động bám sát các chủ trương, biện pháp chỉ đạo PCTN, LP của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN và tình hình thực tiễn để đề ra các chủ trương, kế hoạch, biện pháp công tác PCTN, LP sát hợp, kịp thời, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Lan Anh