Cụ thể, tỉnh đã tiếp 2.269 lượt công dân; tiếp nhận 1.832 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, có 242 đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền giải quyết. Đã giải quyết được 193 vụ thông qua giải thích, thuyết phục và bằng quyết định hành chính, đạt tỷ lệ 80%. Trong đó, có 48 vụ việc khiếu nại đúng, 6 vụ khiếu nại đúng một phần, 139 vụ việc khiếu nại sai; số đơn đang giải quyết là 49.

Số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền là 88 đơn; đã giải quyết được 75 đơn đạt tỷ lệ hơn 85%. Kết quả, tố cáo đúng 1 vụ, 68 vụ tố cáo sai, 6 vụ đúng 1 phần. Các quyết định xử lý tố cáo có hiệu lực pháp luật đã triển khai thực hiện đảm bảo đúng quy định.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Cần làm việc với các sở, ngành về giải quyết đơn KNTC

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác giải quyết KN,TC trên địa bàn tỉnh vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại như: lãnh đạo một số ngành, địa phương chưa chú trọng việc đối thoại;còn hạn chế trong tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo; dẫn đến giải quyết chưa đúng quy định pháp luật. Trong tham mưu giải quyết còn chưa xem xét làm rõ hết nội dung khiếu nại, dẫn đến người dân khiếu nại tiếp một số trường hợp chưa tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, hình thức ban hành văn bản giải quyết theo quy định.

Dự báo những tháng cuối năm, tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh vẫn còn những diễn biến phức tạp; nhất là các khiếu nại liên quan đến công tác bồi thường tại các dự án, khiếu nại xin giao đất nông nghiệp...

Để khắc phục những tồn tại hạn chế nêu trên, UBND tỉnh Long An đã yêu cầu các địa phương tổ chức tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chủ động có kế hoạch, phương án cụ thể trong triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là đối với các vụ việc đã dự báo; đồng thời, tập trung rà soát, phân loại, nắm chắc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phát sinh trên địa bàn, những điểm nóng, những lĩnh vực nhạy cảm.
UBND tỉnh cũng yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của tỉnh (Công an, Ban Tiếp công dân tỉnh, Thanh tra tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường, các ban Đảng, HĐND, MTTQ và các đoàn thể, Hội Nông dân...) nhằm giúp tỉnh thực hiện tốt hơn công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong thời gian tới.

Đình Thuyết