UBND Huyện Nghi Xuân không rà soát, hủy bỏ các quyết định, biên bản giao đất sai

Theo quy hoạch chi tiết vùng đầu cầu Bến Thủy (thuộc Cụm kinh tế xã hội Gia Lách, huyện Nghi Xuân) được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt ngày 15/01/1992, đã bố trí 54 lô đất hai bên Quốc lộ 1A (trong đó có 52 lô đất ở và 02 lô đất dự phòng); khoảng cách từ phạm vi ranh giới quy hoạch đất ở đến tim Quốc lộ 1A là 20,5m.

Sau khi Quy hoạch được phê duyệt, từ năm 1992 đến năm 1993, thực hiện chủ trương kêu gọi công dân Hà Tĩnh về xây dựng quê hương, UBND huyện Nghi Xuân và UBND xã Xuân An (nay là thị trấn Xuân An) đã thực hiện việc thu tiền, giao đất cho 55 trường hợp dọc hai bên Quốc lộ 1A (theo danh sách UBND huyện Nghi Xuân cung cấp). Do việc giao đất không đúng theo ranh giới quy hoạch được duyệt nên ngày 11/10/1993, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành Quyết định số 1217/QĐ/UB về việc đình chỉ xây dựng nhà ở, quầy quán đối với các lô đất đã giao cho các hộ dân (sau đây gọi tắt là Quyết định số 1217 QĐ/UB).

Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định đình chỉ xây dựng, các hộ không được tiếp tục sử dụng đất cũng như không được hoàn tất các thủ tục giao đất nhưng UBND huyện Nghi Xuân cũng không rà soát, xử lý vụ việc theo quy định để hủy bỏ các quyết định, biên bản giao đất sai quy định và kịp thời hoàn trả lại tiền cho các hộ, dẫn đến tình trạng tồn đọng kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của các hộ dân.

Về hiện trạng và quá trình sử dụng đất, trước thời điểm UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1217 QĐ/UB, trong số các trường hợp được giao đất có 01 trường hợp đã xây dựng nhà 03 tầng ở ổn định cho đến nay; một số hộ xây dựng kè đá, móng tạm xác định ranh giới lô đất. Sau khi UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1217 QĐ/UB, các hộ không xây dựng nhà cửa, vật kiến trúc trên đất, giữ nguyên hiện trạng như thời điểm đình chỉ cho đến nay.

 

leftcenterrightdel
Khu vực cầu Bến Thủy. Ảnh minh họa Intenet

Cả huyện Nghi Xuân và xã Xuân An đều xét giao đất ở cho các trường hợp không đúng đối tượng 

Ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Kết luận Thanh tra số 152 về việc Thanh tra, xác minh việc thu tiền, cấp đất cho các hộ dân giai đoạn 1992 - 1994, dọc hai bên Quốc lộ 1A (đọa phía Nam cầu Bến Thủy). Trong đó nêu rõ, nhiều tồn tại, hạn chế trong quá trình giao đất cho các hộ dân.

Cụ thể, thời điểm xét giao đất, theo quy định tại Điều 35 Luật Đất đai năm 1987; Khoản 5, Điều 28 Nghị định số 30/HĐBT năm 1989 và Điều 5 Quyết định số 936 QĐ/UB ngày 25/8/1992 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tạm thời về giao đất, thu hồi đất, đối tượng để được giao đất ở phải có đầy đủ các điều kiện: Chưa có đất ở; đã lập gia đình và có hộ khẩu thường trú tại nơi xin đất ở (xã, phường, thị trấn).

Tuy vậy, UBND huyện Nghi Xuân, UBND xã Xuân An vẫn xét giao đất ở cho các trường hợp không đúng đối tượng được giao đất (chưa lập gia đình hoặc không có hộ khẩu thường trú tại xã Xuân An hoặc đã có đất ở nơi khác). Trong số 55 trường hợp, chỉ có 02 trường hợp đúng đối tượng để được giao đất theo quy định của pháp luật nhưng giao đất không đúng thẩm quyền (chỉ có biên bản giao đất của UBND xã Xuân An). Bên cạnh đó, việc giao đất vi phạm ranh giới quy hoạch, quá số lô và không đúng diện tích theo quy hoạch được duyệt.

Việc giao đất của chính quyền địa phương còn được xác định không đúng thẩm quyền. Cụ thể, thời điểm giao đất, trong số 55 trường hợp chỉ có 17 trường hợp có Quyết định giao đất của UBND huyện Nghi Xuân (đúng thẩm quyền). Trong khi 32 trường hợp chỉ có Biên bản giao đất của UBND xã Xuân An, không có Quyết định giao đất của UBND huyện Nghi Xuân; 06 trường hợp còn lại không có Quyết định giao đất hoặc Biên bản giao đất.

Đồng thời, một số sai phạm khác trong việc xét giao đất: Giao đất cho một số đối tượng khi chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp tiền đền bù giá trị kinh tế đất và lệ phí giao đất vào Ngân sách Nhà nước; một số hồ sơ giao đất không hợp lệ: Hồ sơ giao đất sai họ, tên, địa chỉ công tác; ngày tháng ghi trong hồ sơ không phù hợp...

Chủ tịch, Phó Chủ tịch huyện và Chủ tịch xã phải chịu trách nhiệm

Về trách nhiệm đối với những sai phạm, khuyết điểm dẫn đến tình trạng tồn đọng, kéo dài các trường hợp giao đất phía Nam cầu Bến Thủy thuộc về Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân (phụ trách lĩnh vực), cán bộ, công chức các phòng chức năng liên quan; Chủ tịch UBND xã và cán bộ công chức liên quan của xã Xuân An (nay là thị trấn Xuân An) thời kỳ để xảy ra sai phạm.

Kết luận cũng chỉ rõ: Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân phụ trách lĩnh vực và cán bộ, công chức các phòng chức năng liên quan (giai đoạn 1992-1994) đã thực hiện việc thu tiền, cấp đất, giao đất cho các hộ dân không đúng quy định pháp luật. Liên đới trách nhiệm đối với việc không kịp thời tham mưu phương án giải quyết vụ việc để xảy ra tình trạng tồn đọng kéo dài thuộc về Chủ tịch UBND huyện Nghi Xuân và Chủ tịch UBND xã Xuân An (nay là thị trấn Xuân An) thời kỳ để xảy ra sai phạm. 

Lan Anh - Trần Huy