Tham dự Lễ ký kết giao ước có đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Khối Thi đua các đơn vị sự nghiệp của Thanh tra Chính phủ gồm các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải - Tổng biên tập Báo Thanh tra, Đỗ Mạnh Hùng - Phó Vụ trưởng Tạp chí Thanh tra, Vũ Văn Chiến - Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra, Lê Thế Chiến - Phó Giám đốc Trung tâm thông tin, Đinh Văn Minh - Viện trưởng Viện khoa học thanh tra và đại diện Phòng Thi đua - Khen thưởng, Vụ TCCB, TTCP.

Giao ước thi đua khối các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP ngoài mục tiêu tạo khí thế sôi nổi trong Khối các đơn vị sự nghiệp,  tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị còn nhằm phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn của ngành, của đơn vị. Thông qua phong trào thi đua để tạo điều kiện rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó, phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của khối trong phong trào thi đua chung của ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP cùng đăng ký giao ước (Ảnh: Kim Ngân)

Giao ước thi đua cũng sẽ góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, vận động, động viên công chức, viên chức trong toàn Khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2018 theo Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Cán sự đảng, của Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, giao ước còn phát động, tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của các đơn vị, các quy định của ngành, tổ chức các hoạt động truyền thống và phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm, cũng như thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lề lối làm việc; cải cách hành chính xây dựng công sở văn minh, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết, thống nhất, các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

leftcenterrightdel
 Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP cùng đăng ký giao ước (Ảnh: Kim Ngân)

Ngoài ra, giao ước thi đua tổ chức cho công chức, viên chức thực hiện đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/05/2016 của Bộ Chính trị khóa XII; Quy định số 101 QĐ/TW ngày 07/06/2012 của Ban Bí thư Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên và thực hiện Chỉ thị số 345-CT/TTCP ngày 14/02/2012 của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao chất lượng công vụ, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thanh tra kỷ cương, trách nhiệm, cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư”. Đặc biệt, tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. 

Trên tinh thần đó, 5 đơn vị cùng đăng ký giao ước thi đua và quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua trong năm 2018./.

PV