Tại buổi tiếp công dân, ông Nguyễn Đình Chuyến đã lắng nghe kiến nghị của công dân về việc cấp đất tái định cư của Dự án xây dựng đường điện 220KV Đồng Hòa – Đình Vũ; kiến nghị của đại diện 105 hộ dân tại khu tái định Thanh Toàn, xã An Đồng, huyện An Dương về việc sớm hoàn thiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân cư tại khu vực này; kiến nghị của một số hộ dân phường Đằng Lâm, quận Hải An về việc chăn nuôi gia súc, gia cầm cạnh khu dân cư gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe và cuộc sống của người dân.

Tiếp thu các kiến nghị của công dân, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết, sẽ chủ trì cuộc họp trong tuần tới để giải quyết các kiến nghị theo đúng trình tự, quy định của pháp luật. Đồng thời, ông Nguyễn Đình Chuyến cũng yêu cầu Ban Tiếp công dân thành phố mời các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị liên quan dự họp để báo cáo và đề xuất phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi chính đáng của người dân theo các quy định của pháp luật./.

Dương Thái