Không có “điểm nóng” về khiếu nại, tố cáo

Trong thời gian từ ngày 15/8/2018 - 15/8/2019, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn TP Đà Nẵng đã tiếp 6.893 lượt người, 09 đoàn đông người. Nội dung công dân phản ánh, kiến nghị, KN chủ yếu về công tác giải tỏa đền bù, bố trí đất tái định cư, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tranh chấp ranh giới đất, ô nhiễm môi trường, về chính sách lao động, chế độ lương, thưởng của người lao động, chế độ BHXH, chế độ có công với cách mạng, chính sách hỗ trợ nhà đất đối với người có công,...

Bên cạnh đó, các cơ quan quản lý hành chính nhà nước các cấp, các ngành và các cơ quan thanh tra trên địa bàn TP cũng tiếp nhận 7.035 đơn, trong đó có 268 KN, 132 TC, 6.635 kiến nghị, phản ánh. Thụ lý 52 đơn KN, 27 đơn TC thuộc thẩm quvền giải; các đơn KN, TC còn lại đã lưu, không thụ lý giải quyết hoặc chuyển đơn, hướng dẫn công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Cùng kỳ, thanh tra các cấp đã triển khai 17 cuộc thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, KN, TC và PCTN tại 17 đơn vị. Kết quả thanh tra trên các lĩnh vực cho thấy trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư và giải quyết KN, TC của các cấp, các ngành trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về KN, TC. Đặc biệt, đối với các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền thì các cấp, các ngành đã tập trung giải quyết ngay thông qua việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại công khai, dân chủ và hòa giải ngay ở cơ sở hoặc ban hành Quyết định giải quyết theo quy định nên hạn chế đến mức thấp nhất đơn KN, TC vượt cấp, vụ việc tồn đọng kéo dài. Quyết định giải quyết KN, xử lý TC sau khi ban hành đa số được các đối tượng chấp hành.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND TP về việc tăng cuờng công tác tiếp công dân; rà soát, thống kê các trường hợp KN, TC có tính chất phức tạp, bức xúc, đông người để có biện pháp giải quyết dứt điểm, các Sở, ngành, địa phương đă nghiêm túc thực hiện, không để xảy ra “điểm nóng” về KN, TC trên địa bàn.

leftcenterrightdel
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ chủ trì buổi tiếp công dân. Ảnh: Nguyên Thảo 

Tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng

Nhìn chung, công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn KN, TC được Thành uỷ, HĐND, UBND thành phố quan tâm lãnh đạo chỉ đạo. Được sự hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ, sự phối kết hợp của các sở ban, ngành, đoàn thể, các địa phương, ngành thanh tra TP Đà Nẵng đã giúp lãnh đạo các cấp, các ngành thực hiện có hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn KN, TC, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của TP.

Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết KN, TC của các cấp, các ngành trên địa bàn đảm bảo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định của pháp luật về KN, TC. Đặc biệt đối với các vụ việc KN, TC thuộc thẩm quyền, các cấp, các ngành đã tập trung giải quyết ngay thông qua việc tiếp công dân, tổ chức đối thoại công khai, dân chủ và hòa giải ngay ở cơ sở hoặc ban hành Quyết định giải quyết theo quy định.

Việc tổ chức đối thoại với công dân khi giải quyết KN được cơ quan thẩm tra, xác minh và người có thẩm quyền giải quyết KN thực hiện theo đúng quy định. Qua đối thoại, có nhiều trường hợp người KN nhận thức được cách giải quyết đúng đắn, có lý, có tình của cơ quan có thẩm quyền nên đã rút đơn và chấm dứt KN, điều này đã góp phần hạn chế tình hình KN trên địa bàn TP.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tập trung chỉ đạo kịp thời, giám sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC; phối hợp chặt chẽ với Trụ sở tiếp công dân của thành phố trong việc tiếp công dân, xử lý và giải quyết KN, TC; chủ động phối hợp với Trụ sở tiếp công dân của Trung ương Đảng và Nhà nước xử lý kịp thời các vụ việc KN đông người, phức tạp tại Hà Nội trong thời gian qua.

Để thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết KN, TC góp phần vào việc giữ vững ổn định chính trị - xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của TP, UBND TP yêu cầu các Sở, ngành và UBND các quận, huyện tập trung giải quyết có chất lượng các vụ việc KN, TC, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết KN, quyết định xử lý TC đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 80%.

Bên cạnh đó, thực hiện nghiêm túc và đồng bộ trong việc sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu quản lý công tác thanh tra, tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết KN, TC và PCTN trên địa bàn; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, coi đây là việc làm thường xuyên của các cấp, các ngành nhằm đạt được mục tiêu giảm KN đông người, phức tạp, vượt cấp.

Đặc biệt, tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KN, TC. Tổ chức các lớp bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ công tác xử lý đơn, giải quyết KN, TC và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao hiểu biết pháp luật về KN, TC của cán bộ, nhân dân./.

Lan Anh