Theo Kết luận Thanh tra, Công ty Hồng Đạt Long An chưa hoàn thành các thủ tục về đất đai và chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai theo quy định. Tuy nhiên, sai phạm này không thuộc về lỗi của chủ đầu tư mà là của các cơ quan chức năng trong quá trình phê duyệt hồ sơ, cấp phép triển khai dự án.

Trong khi đó, chủ đầu tư cũng đã triển khai thi công hạ tầng khi chưa được cấp phép, kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Do đó, Công ty Hồng Đạt Long An đã bị Thanh tra Sở Xây dựng lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính và tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 12 tháng.

Liên quan đến dãy hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt, qua kiểm tra thực tế một số vị trí có khoảng cách chỉ rộng trung bình từ 32 - 45m là chưa đảm bảo (Báo cáo đánh giá tác động môi trường quy định khoảng cách an toàn là 50m).

Cũng theo Kết luận thanh tra sau khi được Thủ tướng Chính phủ thống nhất chủ trương cho điều chỉnh giảm một phần diện tích đất KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt để chuyển đổi thành đất khu dân cư, nhà ở công nhân và chuyên gia và trên cơ sở tiếp tục xem xét đề nghị của nhà đầu tư; căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền theo quy định các cơ quan tham mưu cấp tỉnh, UBND huyện Đức Hoà, UBND tỉnh đã thực hiện đầy đủ các bước để hoàn thành các thủ tục liên quan đến điều chỉnh quy hoạch kế hoạch sử dụng đất; xác định quy mô mục đích sử dụng đất; tổ chức thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, quy hoạch chi tiết, đánh giá tác động môi trường...liên quan đến dự án.

Thế nhưng, việc đề nghị của Công ty Hồng Đạt Long An thẩm định và đề nghị của UBND huyện Đức Hoà, các sở, ngành chức năng tỉnh và việc quyết định chủ trương đầu tư của UBND tỉnh Long An đã chưa đảm bảo đúng mục tiêu, tính chất ban đầu của dự án là điều chỉnh giảm một phần diện tích đất KCN Đức Hoà 3 – Hồng Đạt để chuyển đổi thành dự án đầu tư đất khu dân cư và nhà ở công nhân, chuyên gia như đề nghị, xin chủ trương cho phép của Thủ tướng Chính phủ, dẫn đến UBND tỉnh Long An phải điều chỉnh chủ trương đầu tư ít nhiều làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án.

Từ những sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Long An kiến nghị Công ty Hồng Đạt Long An phải khẩn trương khắc phục những sai phạm, thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn, quyết định về đất đai, đầu tư, xây dựng, bảo vệ môi trường…của cơ quan có thẩm quyền. Thực hiện đúng mục tiêu, quy mô của dự án theo quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 1843-QĐ-UBND ngày 25/09/2019 của UBND tỉnh khi được UBND tỉnh cho phép tiếp tục thực hiện dự án. Thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai và nghĩa vụ tài chính khi có thông báo nộp tiền của cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra nhắc nhở các nhà đầu tư thứ cấp trong KCN thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường để không làm ảnh hưởng đến môi trường sinh sống của người dân trong khu vực dự án và xung quanh.

Đối với Sở Xây dựng Long An rút kinh nghiệm trong công tác quản lý. Chỉ đạo Thanh tra Sở thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, chấn chỉnh các sai phạm và kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm liên quan đến lĩnh vực quản lý. Hướng dẫn Công ty Hồng Đạt Long An bổ sung, thực hiện các thủ tục chưa hoàn thành về xây dựng và các điều kiện cần và đủ để đảm bảo cho việc kinh doanh bất động sản theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với chính quyền các địa phương trong công tác quản lý xây dựng kinh doanh bất động sản thuộc các dự án trên phạm vi từng địa phương nói riêng và trên địa bàn toàn tỉnh, tránh để xảy ra các vi phạm phải xử lý và khó khắc phục hậu quả.

Riêng Sở Tài nguyên và Môi trường Long An, UBND tỉnh Long An yêu cầu khẩn trương hoàn thành việc tham mưu giúp UBND tỉnh xác định giá đất cụ thể của dự án (gồm giá đất ở, giá đất thương mại, dịch vụ) và phối hợp với Sở Tài chính, các cơ quan có liên quan để tính tiền sử dụng đất khi giao đất, xác định giá cho thuê đất, làm cơ sở cho Công ty Hồng Đạt Long An thực hiện nghĩa vụ tài chính với Nhà nước khi đã được UBND tỉnh cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, để giao đất cho thuê đất theo quy định.

Ngoài ra, UBND tỉnh Long An yêu cầu UBND huyện Đức Hoà kiểm tra, rà soát chặt chẽ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 (điều chỉnh) do Công ty Hồng Đạt Long An lập và trình duyệt. Trong đó, lưu ý yêu cầu quy định bổ sung rõ ràng khoảng cách hành lang cây xanh cách ly tại các vị trí tiếp giáp giữa KCN Đức Hoà 3 - Hồng Đạt và khu dân cư phải có chiều rộng trung bình là 50m theo quy định.

Tuyết Nhung