Nhiều công trình sai phạm

Theo Kết luận thanh tra, về tình hình quản lý và sử dụng chi phí quản lý dự án, công tác xây dựng dự toán của BQL chưa sát với thực tế, các khoản trích lập chi phí quản lý dự án chưa gắn với tiến độ thực hiện dự án. BQL chưa thực hiện việc điều chỉnh dự toán thu - chi đối với nội dung thu ngoài dự toán trình UBND Quận Gò Vấp phê duyệt. Việc BQL thực hiện các nội dung thu ngoài dự toán được phê duyệt nhưng không điều chỉnh dự toán là thực hiện không đúng theo quy định.

Cạnh đó, việc quản lý, sử dụng và quyết toán nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng công trình thì việc phê duyệt quyết toán chậm (hơn 03 tháng) đối với dự án cải tạo nâng cấp trụ sở công an Phường 10. Trong đó, 14 dự án hoàn thành chưa lập hồ sơ quyết toán; 10/37 dự án ở giai đoạn chuẩn bị đầu tư chưa đủ điều kiện triển khai do phải thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch (07 dự án) hoặc do chờ xem xét lại quy mô đầu tư của dự án (03 dự án).

leftcenterrightdel
Dự án xây dựng nâng cấp trường Trung Cấp Nghề Quang Trung do Ban Quản lý Đầu tư xây dựng công trình quận Gò Vấp làm chủ đầu tư có nhiều sai phạm

Trong khi đó, việc thực hiện các dự án do BQL dự án làm chủ đầu tư như lập, thẩm định và phê duyệt dự án do cá nhân vừa phụ trách lập dự toán, vừa chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định là không đảm bảo tính khách quan, minh bạch. Ngay việc điều chỉnh dự án, qua đó sử dụng dự phòng phí được duyệt để điều chỉnh, bổ sung khối lượng xây lắp, thiết bị vượt hệ số dự phòng cho khối lượng công việc phát sinh là sử dụng dự phòng thí nghiệm không đúng mục đích theo quy định.

Kết luận thanh tra chỉ rõ, việc tổ chức thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình, có 12/15 dự án được kiểm tra chậm tiến độ; trong đó, có 04/15 dự án chậm bàn giao mặt bằng, 05/15 dự án phải điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, 06/15 dự án không đạt tiến độ theo hợp đồng thi công. Ghi chép nhật ký thi công chưa đầy đủ, đưa công trình vào sử dụng khi chưa tiến hành nghiệm thu hoàn thành công trình là thực hiện không đúng quy định.

Về công tác kiểm tra khối lượng, tại dự án xây dựng nâng cấp trường Trung Cấp Nghề Quảng Trung đã tính sai lệnh quyết toán số tiền hơn 32 triệu đồng. Hay tại dự án xây dựng Trường THCS Huỳnh Văn Nghệ sai lệch hơn 164 triệu đồng do chênh lệch khối lượng bản vẽ hoàn công dược duyệt với khối lượng được quyết toán...

                                                                                            Xử lý nghiêm các sai phạm

Từ những sai phạm trên, Thanh tra Thành phố yêu cầu Chủ tịch UBND quận Gò Vấp tổ chức rút kinh nghiệm việc chậm phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Tổ chức kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan đến sai phạm. 

Đối với BQL dự án Đầu tư xây dựng khu vực Quận Gò Vấp, khẩn trương thực hiện các nội dung như hoàn thiện và trình UBND quận Gò Vấp phê duyệt quy chế tổ chức, hoạt động và đề án vị trí việc làm của BQL.

Chấn chỉnh công tác lập dự toán dự án phải phù hợp thực tế, quy định pháp luật để hạn chế việc sử dụng dự phòng phí không đúng mục đích, tham mưu, đề xuất phê duyệt điều chỉnh dự án phải phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và mục đích đầu tư của dự án, tránh lãng phí ngân sách nhà nước và không hiệu quả sau khi đưa vào sử dụng.

Đồng thời, bố trí thời gian thi công đối với các dự án trường học phải phù hợp với thời gian giảng dạy, có phương án bố trí địa điểm tạm để tổ chức giảng dạy (nếu cần thiết). Hạn chế việc vừa thi công vừa giảng dạy để không ảnh hưởng đến chất lượng giảng dạy, tiến độ thi công và đảm bảo an toàn tính mạng con người. Ghi chép nhật ký thi công, nghiệm thu thanh quyết toán đúng quy định. Giảm trừ khi quyết toán chi phí chênh lệch khối lượng bê tông, ván khuôn đối với Dự án Xây dựng nâng cấp Trường Trung Cấp Nghề Quang Trung số tiền hơn 32,9 triệu đồng.

Thiên Ân