Chủ đầu tư nhiều dự án không đúng chức năng, nhiệm vụ, đấu thầu sai quy định

Qua kiểm tra hồ sơ đề nghị điều chỉnh tăng vốn điều lệ của Công ty từ 52.236 triệu đồng lên 76.702 triệu đồng cho thấy, phương án tăng vốn điều lệ của Công ty phân tích sơ sài về nhu cầu cần thiết tăng vốn điều lệ, phương pháp xác định mức tăng vốn chưa đầy đủ cơ sở về phương án hoạt động sản xuất kinh doanh 05 năm, chưa đảm bảo thủ tục về thẩm định nhu cầu tăng vốn...

Kiểm tra việc quản lý, theo dõi công nợ cho thấy, việc đối chiếu công nợ chưa được thường xuyên. Việc hạch toán, theo dõi các khoản nợ tạm ứng hoạt động kinh doanh chưa chính xác, vi phạm Quy chế quản lý công nợ của doanh nghiệp. Mặt khác, kế toán Công ty hạch toán chưa chính xác một số nghiệp vụ kinh tế phát sinh nên chi phí xây dựng cơ bản dở dang chưa phản ánh đúng thực tế trong đó có việc hạch toán các khoản nợ tạm ứng theo hợp đồng dẫn đến không theo dõi chi tiết để Nhà thầu chậm hoàn ứng ở 04 dự án, công trình (mở rộng, nâng cấp Tỉnh lộ 5; đường Lê Thị Hồng Gấm đoạn từ Phan Chu Trinh đến đường vành đai phía Tây; Đường vào Buôn Đhar Prông; mở rộng, nâng cấp Đường Y Ngông) làm giảm hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước.

Năm 2016, Công ty mua 09 phương tiện chuyên dùng bằng nguồn vốn vay ODA của Ngân hàng Phát triển Châu Á đối với Tiểu dự án Buôn Ma Thuột - Dự án phát triển đô thị loại 2 tại Đắk Lắk, Quảng Nam và Hà Tĩnh với giá trị 32.829 triệu đồng, đã được nhà thầu bàn giao  từ ngày 09/12/2016, nhưng đến thời điểm thanh tra (tháng 7/2018), chưa thực hiện hạch toán tăng tài sản cố định theo quy định.

Việc mua sắm 09 phương tiện là để sử dụng cho Bãi rác Hoà Phú; Dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2019, tuy nhiên, việc lựa chọn nhà thầu mua sắm 09 phương tiện là không hợp lý với tiến độ thực hiện. Đến thời điểm thanh tra dự án vẫn dở dang, chỉ có 01 phương tiện là máy đào bánh xích có giá trị 7.795 triệu đồng được đưa vào sử dụng, còn lại 08 phương tiện giá trị 24.834 triệu đồng chưa đưa vào sử dụng, vẫn thực hiện bảo dưỡng định kỳ, gây lãng phí vốn đầu tư.

Theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Công ty được phép tổ chức thi công các công trình dân dụng, giao thông, xây lắp điện... có năng lực thực hiện các dự án đầu tư xây dựng... được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư dự án, công trình theo lĩnh vực, ngành nghề đăng ký theo quy định tại Điều 3, Nghị định 12/2009/NĐ- CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình. Tuy nhiên, năm 2012, Công ty vẫn được Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột tiếp tục giao làm chủ đầu tư 05 dự án, công trình. Việc này được đánh giá là chưa thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của Thường vụ Tỉnh ủy Đắk Lắk tại Kết luận số 55/LK-TU ngày 20/4/2012 với nội dung: “Hạn chế giao mới các dự án đầu tư xây dựng cơ bản có sử dụng vốn ngân sách nhà nước không thuộc lĩnh vực đô thị, môi trường nhằm tạo điều kiện cho Công ty tập trung thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ hoạt động dịch vụ công ích và thực hiện việc cổ phần hóa Công ty”.

Đoàn kiểm tra việc lập, thẩm định, phê duyệt dự án, thiết kế một số dự án thấy còn một số vi phạm, như: Dự án nâng cấp vỉa hè 14 tuyến đường, sử dụng 100% vốn ngân sách Nhà nước mà không kết hợp với hình thức xã hội hóa là chưa thực tế dẫn đến nguồn vốn đầu tư gặp nhiều khó khăn, dự án phải thi công kéo dài; Dự án đầu tư nâng cấp đường Y Ngông không khảo sát, tận dụng kết cấu mặt đường cũ (trong khi đó lớp kết cấu cũ còn tận dụng được) để mở rộng nâng cấp, mà thiết kế mới, đào bỏ toàn bộ kết cấu cũ, vận chuyển đổ đi nơi khác để làm kết cấu móng, mặt đường mới hoàn toàn là chưa hợp lý…

Riêng đối với 166 dự án, công trình đầu tư giai đoạn 2014-2017 được phê duyệt, gồm 439 gói thầu, trong đó: 198 gói thầu xây lắp, 84 gói thầu tư vấn thiết kế, 60 gói thầu tư vấn thẩm tra và 97 gói thầu tư vấn giám sát. Qua xem xét hồ sơ một số gói thầu được đấu thầu rộng rãi (trong số 67 gói xây lắp, 03 gói tư vấn) cho thấy, giá trúng thầu thường sát giá gói thầu, tỷ lệ giảm giá qua đấu thầu rất thấp (tổng giá thầu là 1.146.307 triệu đồng, tổng giá trúng thầu là 1.142.716 triệu đồng, giảm giá 3.591 triệu đồng, tỷ lệ giảm binh quân 0,31%), thể hiện việc đấu thầu của Công ty không hiệu quả, tỷ lệ giảm giá thấp.

Quá trình lập, phê duyệt hồ sơ mời thầu có một số gói thầu chủ đầu tư đưa ra các điều kiện, tiêu chuẩn chưa phù hợp với quy mô gói thầu, làm giảm sự cạnh tranh trong đấu thầu. 

Quá trình xét thầu, có gói thầu thành viên tham gia tổ chuyên gia không có chứng chỉ đào tạo về đấu thầu, có trường hợp tham gia chấm thâu đồng thời tham gia thẩm định kết quả đấu thầu vi phạm Luật Đấu thầu. Một số gói thầu xây lắp, chủ đầu tư không thực hiện bước thương thảo hợp đồng trước khi ký hợp đồng; ký Phụ lục gia hạn điều chỉnh giá trị hợp đồng trong khi thời gian thực hiện hợp đồng đã hết, không đảm bảo tính pháp lý, chưa phù hợp với quy định của pháp luật trong ký kết hợp đồng xây dựng.

Quyết định nêu rõ, công tác lập, thẩm định và phê duyệt ở một số dự án, công trình còn nhiều hạn chế, chất lượng chưa cao dẫn tới một số dự án phải điều chỉnh trong quá trình thực hiện. Việc lập, phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán một số dự án, công trình có trường hợp chưa đảm bảo chất lượng, tính khả thi, hiệu quả của dự án, quá trình thi công phải xử lý, điều chỉnh phát sinh nhiều lần, kéo dài thời gian thi công, chậm đưa dự án vào sử dụng. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán ở một số dự án, công trình còn có vi phạm, tồn tại như: Tính toán khối lượng chưa chính xác, nghiệm thu sai thực tế thi công, áp dụng sai định mức đơn giá, chậm nộp báo cáo quyết toán, chậm phê duyệt quyết toán theo quy định. Một số dự án, công trình việc tạm ứng, thu hồi tạm ứng theo hợp đồng chưa chặt chẽ, còn để nhà thầu chiếm dụng vốn, làm giảm hiệu quả sử dụng vốn ngân sách Nhà nước.

Kiểm tra nghiệm thu, thanh quyết toán đối với 20 dự án, công trình phát hiện 13 dự án, công trình có vi phạm phải xử lý về kinh tế với số tiền là 3.179,9 triệu đồng, trong đó phải thu hồi về ngân sách Nhà nước 1.260,7 triệu đồng, giảm trừ giá trị khi thanh quyết toán với số tiền 1.919,2 triệu đồng.

Liên quan tới Dự án di dời mộ Nghĩa trang Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột, việc hỗ trợ cho các hộ dân đã di dời mộ còn khoảng 504 hộ dân chưa nhận tiền hỗ trợ, tương ứng với số tiền là 1.103,6 triệu đồng.

“Trong quá trình thi công 05 dự án (công trình đường Lê Thị Hồng Gấm, công trình đường vào Buôn Ddharr Prông, Dự án Nâng cấp tỉnh lộ 5 đoạn từ km0-km2, Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông, TP Buôn Ma Thuột và Dự án Tiểu hoa viên) phải tạm dừng, giãn tiến độ. Tại thời điểm này, có 04 dự án còn nợ tiền tạm ứng. Sau khi UBND tỉnh tiếp tục cho thi công thì 03 dự án đã thanh toán, hoàn hết tiền tạm ứng, hiện chỉ còn 01 dự án còn dư ứng 172,3 triệu đồng là Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông”, Kết luận nêu rõ.

leftcenterrightdel
Ảnh: Internet

 

Tiếp tục kiểm điểm xử lý trách nhiệm ông Trương Công Thái

Từ năm 2010 đến năm 2017, theo báo cáo của UBND tỉnh Đắk Lắk đã có 19 cuộc thanh tra, kiểm tra, điều tra, kiểm toán, xác minh của các cơ quan chức năng từ Trung ương đến địa phương liên quan đến hoạt động của Công ty và ông Trương Công Thái, nguyên Giám đốc Công ty. Đối với nội dung báo chí phản ánh liên quan đến Công ty và ông Trương Công Thái về cơ bản đã được các cơ quan chức năng của Trung ương và địa phương thanh tra, kiểm tra, điều tra kết luận, chỉ ra một số vi phạm liên quan đến hoạt động của Công ty và trách nhiệm của ông Trương Công Thái. 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo Công ty tiến hành kiểm điểm, chấn chỉnh khắc phục, xử lý các vi phạm theo kết luận của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, việc khắc phục một số việc còn chậm, như: Việc giảm trừ số tiền vi phạm tại Dự án hệ thống nước sinh hoạt phường Ea Tam đến thời điểm thanh tra chưa được thực hiện; việc thu hồi tiền tạm ứng ở Dự án mở rộng, nâng cấp đường Y Ngông (đoạn từ Mai Xuân Thưởng đến Tỉnh lộ 01) và một số dự án khác còn chậm, chưa kiên quyết thu hồi, giảm trừ khi thanh toán, hoàn ứng; việc xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường của bãi rác Cư Ebur trong tình trạng quá tải, mặc dù UBND tỉnh đã có biện pháp để Công ty xử lý nhưng chỉ là tạm thời, chưa triệt để...

Đối với cá nhân ông Trương Công Thái, trên cơ sở kết quả thanh tra, kiểm tra, kết luận của các cơ quan chức năng, Ban Thường vụ Thành ủy Buôn Ma Thuột đã tiến hành kiểm điểm vì để xảy ra khuyết điểm, thiếu sót trong thời gian làm Phó Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Qua thanh tra, phát hiện một số nội dung vi phạm thuộc trách nhiệm của ông Trương Công Thái và ông Bùi Văn Quý, Giám đốc Công ty cần phải chỉ đạo tiếp tục kiểm điểm xử lý trách nhiệm theo quy định.

Trước những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk kiểm điểm nghiêm túc và chỉ đạo kiểm điểm, xử lý theo thẩm quyền đối với trách nhiệm của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Đô thị và Môi trường Đắk Lắk, các đơn vị, cá nhân có liên quan có vi phạm, khuyết điểm, tồn tại.

Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan chức năng của tỉnh, TP Buôn Ma Thuột, Công ty Đô thị và Môi trường Đắk Lắk rà roát, giải quyết, xử lý dứt điểm các khuyết điếm, tồn tại, tập trung xử lý tình trạng ô nhiễm môi trường bãi rác Cư Ebur; bố trí vốn, đẩy nhanh tiến độ dự án Bãi rác Hòa Phú để đưa vào sử dụng; khắc phục các tồn tại về bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết nợ đọng trong đầu tư xây dựng; hoàn thành việc cổ phần hóa Công ty theo đúng lộ trình, kế hoạch được phê duyệt.

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk chỉ đạo Giám đốc Công ty Đô thị và Môi trường Đắk Lắk có trách nhiệm thu hôi nộp ngân sách Nhà nước với số tiền 1.260,7 triệu đồng; giảm trừ giá trị khi thanh quyết toán với số tiền 1.919,2 triệu đồng của 13 dự án qua thanh tra có sai phạm trong nghiệm thu, quyết toán. Đồng thời, nộp lại ngân sách Nhà nước số tiền 1.103,6 triệu đồng, hiện Công ty chưa sử dụng chi trả, hỗ trợ 504 hộ dân để di dời mộ thuộc Dự án đền bù hỗ trợ và di dời mộ tại Nghĩa trang Phan Bội Châu, TP Buôn Ma Thuột; xử lý khoản tiền dư ứng 172,3 triệu đồng của Công tyCổ phần Xây dựng Đắk Lắk theo quy định./.

Lan Anh