Theo đó, Thanh tra tỉnh đã chỉ đạo toàn ngành xây dựng chương trình, kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 và chỉ đạo triển khai thực hiện.

Trên cơ sở đó, Thanh tra tỉnh xây dựng kế hoạch phân kỳ các cuộc thanh tra theo từng thời gian cụ thể; phân công trách nhiệm từng đồng chí Lãnh đạo, Lãnh đạo các phòng Nghiệp vụ chịu trách nhiệm theo dõi triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao. Do đó, công chức, người lao động (CC, NLĐ) có sự chủ động, đầu tư nghiên cứu các văn bản liên quan để thực hiện từng cuộc thanh tra, bố trí, sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện các nhiệm vụ khác.

leftcenterrightdel
Trụ sở Thanh tra tỉnh Quảng Nam. Ảnh minh họa: Hoài Vân 

Theo thống kê, toàn ngành kết thúc 05 cuộc thanh tra năm 2018 chuyển sang, triển khai thực hiện 58/100 cuộc thanh tra theo kế hoạch năm 2019, đạt tỷ lệ 58% kế hoạch năm và thực hiện 28/28 cuộc thanh tra đột xuất do Thủ trưởng cơ quan cùng cấp giao, đạt tỷ lệ 100%; đã kết thúc 58 cuộc, ban hành kết luận 44 cuộc.

Qua thanh tra phát hiện sai phạm 19.619,3 triệu đồng và 160.502 m2 đất tại 273 đơn vị cá nhân sai phạm trong số 409 đơn vị, cá nhân được thanh tra; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 16.081,5 triệu đồng, 64.695 m2 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 3.537,8 triệu đồng, 95.806 m2 đất; đã thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 4.579,9 triệu đồng (kể cả đôn đốc thu hồi các năm trước chuyển sang). Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm và xử lý hành chính 204 tập thể và 27 cá nhân.

Trong đó, Thanh tra tỉnh đã ban hành kết luận, tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định xử lý 05 cuộc thanh tra, kiểm tra năm 2018 chuyển sang và triển khai 06/10 cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019, đạt tỷ lệ 60% kế hoạch năm và 04 cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất do UBND tỉnh giao. Qua thanh tra phát hiện sai phạm 16.004 triệu đồng và 51.100 m2 đất; kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 15.048,6 triệu đồng, 28.000 m2 đất và kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 955,4 triệu đồng, 23.100 m2 đất; đã thu hồi 3.939,9 triệu đồng (kể cả đôn đôc thu hồi các năm trước chuyển sang).

Bên cạnh đó, báo cáo UBND tỉnh xử lý Kết luận thanh tra tại Dự án Trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty cổ phần Đầu tư Thiên Tân Thạnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 7507/UBND-NC ngày 25/12/2018; báo cáo về việc xử lý nội dung kết quả thanh tra việc thu hồi đất của Công ty TNHH MTV Giấy Thành Bắc; báo cáo UBND tỉnh kết quả rà soát lại vụ việc bồi thường hỗ trợ con vật nuôi ba ba theo công văn số 7341/UBND-TD ngày 17/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam; thẩm định kết luận thanh tra tình hình sử dụng đất Công ty CP Đại Phước Xanh Đại Lộc; báo cáo UBND tỉnh về việc rà soát, xử lý các nội dung liên quan đến dự án Trung tâm kinh doanh vật liệu xây dựng của Công ty CP Thương mại Hùng Cường.

6 tháng đầu năm, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tổ chức thực hiện 288 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tại 1.309 cá nhân, tổ chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện các sai phạm và xử lý các tổ chức, cá nhân bằng việc kiến nghị thu hồi 32.293,4 triệu đồng, xử phạt hành chính 2.739 triệu đồng, giảm trừ giá trị quyết toán 319,5 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 77,26 ha đất; đã thu nộp ngân sách Nhà nước 3.734 triệu đồng, tịch thu nhiều tang vật vi phạm hành chính, số tiền còn lại chưa thu hồi chủ yếu của Công ty cổ phần kỹ nghệ Khoáng sản Quảng Nam còn nợ ngân sách Nhà nước hơn 32 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã quyết định đình chỉ và thu hồi cấp tiền tuất hàng tháng đối với 03 trường hợp có công với cách mạng; đình chỉ và thu hồi trợ cấp 1 lần đối với 02 trường hợp hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến khác; đình chỉ và thu hồi trợ cấp tiền tuất hàng tháng đối với 01 trường hợp vợ liệt sỹ; đình chỉ và thu hồi trợ cấp thương tật hàng tháng đối với 01 trường hợp; tạm đình chỉ chế độ thương binh 01 trường hợp; đình chỉ trợ cấp hàng tháng đối với 01 trường hợp con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.../.

Lan Anh