Công tác hòa giải trong nội bộ nhân dân cũng được quan tâm và đạt được những kết quả quan trọng, củng cố, kiện toàn, duy trì 1.258 tổ hòa giải với 9.155 hòa giải viên. Các tổ hòa giải đã góp phần phát huy vai trò của nhân dân trong việc tham gia quản lý xã hội, giải quyết các tranh chấp ngay từ cơ sở, giữ gìn tình hình đoàn kết thôn xóm, giữ gìn trật tự an ninh trong cộng đồng dân cư.

Công tác đối thoại của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với người dân và cán bộ, công chức. Thực hiện Quyết định số 232-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định về việc tiếp xúc, đối thoại với nhân dân, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn đã tổ chức trên 9.256 cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, thường xuyên tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy ra điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự.

Chính quyền các xã, phường, thị trấn đã chỉ đạo, rà soát, bổ sung hương ước, quy ước của khu dân cư, tổ dân phố đảm bảo công khai, dân chủ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nâng cao nhận thức trách nhiệm của người dân đối với cộng đồng.

leftcenterrightdel
 Một hoạt động tiếp công dân định kỳ tại Hòa Bình. Ảnh: Baohoabinh.com.vn

Qua tiếp xúc, đối thoại đã kịp thời giải quyết những băn khoăn, vướng mắc trong nội bộ nhân dân, góp phần hạn chế các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

UBND các cấp của tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tham gia góp ý xây dựng các chương trình, dự án lớn của địa phương. Định kỳ 6 tháng, 01 năm làm việc với lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hôi để lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến phản ánh, kiến nghị và những vấn đề mà nhân dân quan tâm. UBND tỉnh đã thành lập tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh; đảm bảo kinh phí hoạt động và tạo điều kiện về cơ sở vật chất, quan tâm giải quyết chính sách cán bộ khối dân vận, Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội theo quy định.

Bên cạnh đó, các cơ quan nhà nước đã thực hiện nghiêm túc Quy định tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, cử cán bộ lãnh đạo các ban, sở, ngành tham gia các buổi tiếp dân của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh vào ngày 15, 20 hằng tháng tại Trụ sở tiếp công dân. Đồng thời, bố trí cán bộ thường trực tiếp công dân tại trụ sở theo quy định. Trong tổng số 1.417 đơn khiếu nại các cơ quan thanh tra đã tiếp nhận, có 267 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý và xác minh xong 1.415/1.417 đơn. Trong tổng số 658 đơn tố cáo các cơ quan thanh tra đã tiếp nhận, có 88 vụ việc thuộc thẩm quyền đủ điều kiện thụ lý giải quyết, đã thụ lý và xác minh, giải quyết xong 85/88 vụ việc. Trong tổng số 6.117 đơn kiến nghị, phản ánh có 4.695 đơn thuộc trách nhiệm xem xét, trả lời của các cấp, các ngành, trong đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các cơ quan hành chính đã giao cơ quan Thanh tra và các đơn vị liên quan tiến hành xác minh và có văn bản trả lời công dân 4.680 đơn.

Thực hiện Kế hoạch số 363/KH-TTCP, ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ về việc kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người phức tạp, kéo dài; UBND tỉnh Hòa Bình đã ban hành Kế hoạch số 96/KH-UBND tỉnh, ngày 23/5/2019 kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài. Đến nay, cơ quan chức năng đang rà soát và đưa 26 vụ việc vào diện khiếu kiện đông người, phức tạp đồng thời tổ chức đối thoại với người khiếu nại và chuyển cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Đoàn Cần