Đề tài do ThS. Tăng Thị Thiệm, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, TTCP làm chủ nhiệm.

Tham dự Hội thảo có đại diện một số cục, vụ, đơn vị thuộc TTCP cùng toàn thể công chức, viên chức Viện Khoa học Thanh tra (Viện KHTT).

Trong thời gian qua, TTCP đã tiến hành nhiều cuộc thanh tra trọng điểm tại các doanh nghiệp có vốn nhà nước, trong đó có nhiều nội dung thanh tra về hoạt động tài chính, tập trung tại các Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước, ngân hàng trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính doanh nghiệp. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quản lý và sử dụng vốn nhà nước, như: Hoạt động sản xuất kinh doanh không hiệu quả, thua lỗ, thất thoát vốn và tài sản nhà nước; đầu tư ra ngoài dàn trải, kém hiệu quả. Nhiều sai phạm trong thoái vốn nhà nước và cổ phần hóa, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản, thực hiện dự án, sử dụng đất đai... cũng được TTCP kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước nhiều tỷ đồng, chuyển cơ quan điều tra tiếp tục xem xét, xử lý một số tập thể và cá nhân. Ngoài ra, qua thanh tra việc chấp hành chính sách thuế tại Tổng cục Hải quan, Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội, phát hiện nhiều sai phạm trong chấp hành pháp luật thuế của doanh nghiệp. Đồng thời, TTCP kiến nghị sửa đổi nhiều quy định của pháp luật không phù hợp với thực tế. Quan trọng hơn, hoạt động thanh tra của TTCP còn góp phần quan trọng vào việc ngăn chặn và phòng ngừa sai phạm trong quản lý tài chính doanh nghiệp.

Quán triệt quan điểm, đường lối của Đảng về đổi mới mô hình tăng trưởng và cơ cấu lại nền kinh tế, để thực hiện tốt Chiến lược phát triển ngành Thanh tra đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, hoạt động thanh tra nói chung và thanh tra tài chính nói riêng, trong thời gian tới cần phải được đổi mới, khắc phục những khuyết điểm, hạn chế điển hình, như: Việc lập Kế hoạch thanh tra chưa sát thực tế, làm phát sinh nhiều cuộc thanh tra đột xuất, một số cuộc thanh tra theo kế hoạch không được thực hiện; đối tượng được thanh tra là chưa bao quát và đầy đủ…

leftcenterrightdel
 Chủ nhiệm đề tài trình bày tại Hội thảo

Theo Báo cáo tổng thuật, Đề tài tập trung nghiên cứu những nội dung chính sau: Hệ thống một số vấn đề lý luận chung về thanh tra tài chính doanh nghiệp; Quy định của pháp luật về thanh tra tài chính doanh nghiệp; Thực trạng hoạt động thanh tra do các đoàn thanh tra của TTCP thực hiện trong thời gian qua; Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra tài chính doanh nghiệp của TTCP.

Góp ý tại Hội thảo, TS Đinh Văn Minh, Viện trưởng Viện Khoa học Thanh tra nhận định, đề tài có chất lượng, những vấn đề được Ban chủ nhiệm đề tài được đề cập rất trúng và rất cụ thể. Đề tài có được cái riêng và đã chỉ ra được các vấn đề cơ bản. Tuy nhiên, nên sắp xếp lại chương 2. Đây là một đề tài không thiên về việc đánh giá về pháp luật mà nghiên cứu chung về hoạt động, vì thế không nên đặt nặng vấn đề pháp luật về tài chính doanh nghiệp.

Theo ý kiến của đồng chí Trần Văn Long, đề tài có cách tiếp cận khá là sáng rõ. Chương 1 nên bổ bổ sung “TTCP” vào tên của Chương để giới hạn phạm vi nghiên cứu. Tương ứng với đó thì cũng phải gắn các mục nhỏ trong Chương này với TTCP, chủ thể thực hiện là TTCP. Phần kiến nghị nên chú trọng đến quy chế giám sát tài chính…

Kết thúc Hội thảo, Chủ nhiệm đề tài phát biểu cảm ơn các ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự. Ban Chủ nhiệm Đề tài sẽ xem xét, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện Đề tài trong thời gian tới./.

P.V