leftcenterrightdel
Ảnh minh họa 

Hội nghị nhằm nâng cao nhận thức pháp luật và ý thức tuân thủ pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan Thanh tra Chính phủ về các quy định của pháp luật về PCTN, pháp luật về tố cáo và nội dung cam kết và kế hoạch triển khai của Việt Nam nhằm thực thi có hiệu quả Hiệp định CPTPP.

Theo Kế hoạch, Hội nghị sẽ tập trung quán triệt, trao đổi, thảo luận về các nội dung cơ bản của Luật PCTN năm 2018 như: Sự cần thiết ban hành và những nội dung cơ bản của Luật PCTN; những điểm mới của Luật PCTN năm 2018; những nội dung cơ bản và điểm mới của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 10/4/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Tố cáo và tuyên truyền, phổ biến thông tin, nội dung về Hiệp định CPTPP, đặc biệt là cam kết và lộ trình triển khai thực hiện Hiệp định CPTPP. Đồng thời, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thuộc Thanh tra Chính phủ, cán bộ, công chức, người lao động học tập, nghiên cứu, áp dụng Luật PCTN năm 2018 vào thực tiễn nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và ngành Thanh tra.

Dự kiến, Hội nghị sẽ được tổ chức vào ngày 14/6/2018 (Thứ sáu) tại Hội trường tầng 3, Trụ sở Cơ quan Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh