Báo cáo tổng hợp kết quả đợt xét khen thưởng năm 2017 của ngành Thanh tra cho biết, sau khi gửi Văn bản số 26/TTCP-TĐKT ngày 12/4/2018 về việc khen thưởng cấp Nhà nước tới các Cục, Vụ, đưn vị trực huộc Thanh tra Chính phủ, Vụ Tổ chức Cán bộ đã nhận được 12 tờ trình của 12 đơn vị, trong đó, đề xuất khen thưởng cho 1 tập thể lớn, 1 tập thể nhỏ và 20 cá nhân.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Hội nghị 

Sau khi rà soát, Vụ Tổ chức Cán bộ đã trình Hội đồng các hình thức khen thưởng như: Tặng Cờ Thi đua Thanh tra Chính phủ (TTCP) 2017 cho 01 tập thể; Tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2017 cho 01 tập thể nhỏ. Tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho 01 cá nhân. Tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho 02 cá nhân. Tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 05 cá nhân và tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 03 cá nhân.

Tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, về cơ bản, Hội đồng nhất trí với đề nghị của Vụ Tổ chức cán bộ. Tuy nhiên, để động viên, nêu gương, khuyến khích các cá nhân tập thể trong lao động, học tập thì Hội đồng cho rằng số lượng tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng chưa tương xứng. Vì vậy, Hội đồng thống nhất lùi thời gian quyết định khen thưởng để các Cục, Vụ, đơn vị nghiên cứu, rà soát và gửi danh sách đề nghị khen thưởng cho tập thể về danh hiệu Cờ thi đua của Chính phủ và Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ./.

Dương Thái