Tham dự có ông Nguyễn Văn Cảnh - Phó Cục trưởng Cục III, Thanh tra Chính phủ; ông Nguyễn Thanh Trúc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Thanh tra tỉnh, đại diện Thanh tra các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.

Trong 75 năm qua, ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương đã không ngừng phát huy truyền thống, luôn nỗ lực vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao; đóng góp không nhỏ vào quá trình xây dựng và phát triển tỉnh Bình Dương trở thành một tỉnh công nghiệp năng động trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Sự đổi mới phương thức thanh tra qua các cuộc thanh tra chuyên đề, đột xuất, tập trung vào những nội dung, lĩnh vực phát sinh nhiều sai phạm gây bức xúc trong dư luận xã hội, đã đem lại kết quả tích cực. Trong năm 2020, toàn Ngành đã triển khai 65 cuộc thanh tra hành chính tại 187 đơn vị, 597 cuộc thanh tra chuyên ngành đối với 6.374 tổ chức, cá nhân. Qua đó, đã phát hiện và xử lý được nhiều sai phạm, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 29,7 tỷ đồng. Công tác thanh tra đã đáp ứng được yêu cầu của công tác quản lý nhà nước; đã giải quyết nhiều vụ việc phức tạp, góp phần ổn định tình hình trật tự an toàn xã hội. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được tập trung quyết liệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, trong đó hòa giải tại cơ sở được coi trọng. Kết quả giải quyết đơn có chuyển biến tích cực, đạt 98,09%, tổ chức thực hiện quyết định đạt 94,72%.

leftcenterrightdel
Trao Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ cho Thanh tra tỉnh Bình Dương (Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Bình Dương) 

Bên cạnh đó, công tác thanh tra trách nhiệm về phòng, chống tham nhũng được các cấp, các ngành tổ chức thực hiện hiệu quả song song với việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Trúc ghi nhận, biểu dương sự cố gắng và những thành tích đạt được của toàn ngành Thanh tra tỉnh Bình Dương. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ngành Thanh tra thực hiện hoạt động thanh tra đảm bảo có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật. Nâng cao trách nhiệm của lãnh đạo các sở ngành, UBND cấp huyện trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85% đối với các vụ việc mới phát sinh. Các sở ngành, UBND các cấp triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng theo quy định của pháp luật. Nâng cao chất lượng hoạt động, giữ gìn kỷ luật, kỷ cương, xây dựng đội ngũ cán bộ thanh tra đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

Dịp này, Thanh tra tỉnh Bình Dương vinh dự nhận Bằng khen của Tổng Thanh tra Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, 2020.

Đình Thuyết