Tại cuộc họp, ông Nguyễn Văn Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế trình bày báo cáo tiếp thu các ý kiến góp ý hoàn thiện nội dung Dự thảo Quyết định sau đăng tải công khai trên Cổng TTĐT của TTCP. Theo đó, Dự thảo Quyết định có 4 Điều: Điều 1. Quy định danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thanh tra; Điều 2. Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành thanh tra; Điều 3. Hiệu lực thi hành và Điều 4. Trách nhiệm thi hành.

Về danh mục bí mật nhà nước độ tối mật của ngành thanh tra gồm: Chiến lược, kế hoạch, đề án về công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng. Danh mục bí mật nhà nước độ mật của ngành thanh tra gồm 10 mục. Trong đó mục 3-4-5-6 quy định rõ các danh mục tài liệu mật.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: P.V 

Góp ý kiến về nội dung cụ thể của Quyết định, có ý kiến cho rằng cần xem xét lại các danh mục tài liệu như: Kế hoạch thanh tra, biên bản làm việc, thông tin tài liệu thu thập được trong quá trình thanh tra mà cơ quan, tổ chức chưa công khai hoặc không được công khai, văn bản của Trưởng đoàn thanh tra gửi đối tượng thanh tra (gói lại trong phạm vi bí mật cho đến khi công bố kết luận).

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh yêu cầu Vụ Pháp chế nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, biên tập hoàn thiện nội dung Quyết định một cách chặt chẽ. Sau khi hoàn thiện nội dung kiến nghị Tổng Thanh tra Chính phủ họp chủ trì lấy ý kiến các đơn vị liên quan để ban hành Quyết định./.

Lan Anh