Đó là những con số được công bố tại Hội nghị tổng kết 6 năm thi hành Luật Thanh tra vào ngày 28/7, do UBND tỉnh Hưng Yên tổ chức.

Luật Thanh tra được Quốc hội khóa XII thông qua ngày 15/11/2010 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2011. Trong 6 năm qua, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo trên các mặt nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra; Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành được Thanh tra tỉnh phối hợp với các cấp, các ngành quan tâm tuyên truyền nhằm đưa Luật Thanh tra vào cuộc sống. Việc triển khai các cuộc thanh tra bảo đảm đúng nội dung, yêu cầu, định hướng.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Qua 6 năm thi hành Luật Thanh tra, đã phát hiện, xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý nhiều sai phạm, thu hồi tiền, tài sản cho Nhà nước và tập thể, cá nhân; đồng thời, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung nhiều cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm khắc phục những khuyết điểm, sơ hở trong công tác quản lý, góp phần phát triển kinh tế và tăng cường trật tự, kỷ cương xã hội.

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Minh Quang đã yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện có hiệu quả Luật Thanh tra và các văn bản hướng dẫn thi hành; nâng cao chất lượng công tác quản lý về hoạt động thanh tra. Đối với ngành Thanh tra, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nâng cao chất lượng việc xây dựng các kế hoạch thanh tra, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra; chú trọng công tác xử lý sau thanh tra; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Đồng thời, Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ mong muốn, cán bộ thanh tra các cấp, các ngành cần nâng cao hơn nữa chất lượng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, đặc biệt là vai trò tham mưu. Bên cạnh đó, cần nâng cao chất lượng trong xây dựng kế hoạch thanh tra theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Nguyễn Minh Quang trao bằng khen cho tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc.

Trong khuôn khổ Hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Chín đã được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 10 tập thể và 10 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra./.

P.V