9 tháng đầu năm 2021, toàn ngành Thanh tra Bắc Kạn đã thực hiện 38 cuộc thanh tra (33 cuộc theo kế hoạch, 5 cuộc kỳ trước chuyển sang); đã ban hành kết luận thanh tra 25 cuộc.

Qua thanh tra, phát hiện các vi phạm về kinh tế hơn 4,68 tỷ đồng (kiến nghị thu hồi về ngân sách hơn 1,38 tỷ đồng; xử lý khác hơn 3,3 tỷ đồng). Kiến nghị xử lý hành chính 23 tổ chức, 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

leftcenterrightdel

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Kạn. Ảnh: backan.gov.vn 

Trong kỳ, tiến hành 17 cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng; đã ban hành kết luận 15 cuộc. Qua thanh tra, kiểm tra kiến nghị xử lý hành chính 5 tổ chức.

Trong lĩnh vực quản lý, thực hiện dự án đầu tư xây dựng: các cơ quan thanh tra đã tiến hành 7 cuộc, đã ban hành kết luận 3 cuộc. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước hơn 339 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính 5 tập thể.

Lĩnh vực quản lý và sử dụng tài chính, ngân sách: triển khai 19 cuộc, đã ban hành kết luận 13 cuộc, phát hiện sai phạm hơn 4,32 tỷ đồng, kiến nghị xử lý hành chính 16 tập thể, 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra 1 vụ.

Lĩnh vực quản lý, sử dụng đất: đã triển khai, kết luận 3 cuộc thanh tra và kiến nghị xử lý hành chính 2 tập thể.

Thanh tra các sở, ngành đã tiến hành 278 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trong các lĩnh vực giáo dục đào tạo, giao thông vận tải, tài chính ngân sách, y tế, tài nguyên, môi trường. Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện 391 tổ chức, cá nhân vi phạm, số tiền vi phạm hơn 1,5 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính hơn 4,3 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra khởi tố 12 vụ, 9 đối tượng.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, UBND tỉnh, UBND các huyện, sở, ngành đã ban hành 225 văn bản hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện công tác và tổ chức 202 cuộc tập huấn, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng với hơn 9.000 lượt người tham gia.

Đăng Tân