Trong 6 năm thực hiện Luật Thanh tra, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành là 871 cuộc thanh tra hành chính. Qua thanh tra đã phát hiện sai phạm về kinh tế là 52,202 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách là 40,86 tỷ đồng; xử lý khác là 12,390 tỷ đồng; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước với tổng số tiền 39,57 tỷ đồng đạt tỷ lệ 96,85%; sai phạm về đất đai là 1.285,702m2 đất nông nghiệp; đã thu hồi 1.285,311m2 đất giao xã quản lý. Tổng số cá nhân sai phạm bị kiến nghị xử lý hành chính là 79 người.

Về hoạt động thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, ngành Thanh tra tỉnh Đồng Nai đã tiến hành 24.880 cuộc thanh tra. Qua thanh tra phát hiện 71.472 tổ chức, cá nhân có vi phạm hành chính (3.960 tổ chức, 67.512 cá nhân). Qua đó đã ban hành 69.152 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với cá nhân, tổ chức vi phạm. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành là 222,31 tỷ đồng.


leftcenterrightdel
Hình ảnh khen thưởng trong lễ Tổng kết 6 năm Luật Thanh tra.

Nhìn chung, trong những năm qua, việc ban hành Luật Thanh tra năm 2010 đã có tác động tích cực tới hiệu lực, hiệu quả hoạt động thanh tra. Những kết quả đạt được qua hoạt động thanh tra góp phần tăng cường pháp chế, trật tự, kỷ cương trong quản lý nhà nước; bảo đảm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của cơ quan, tổ chức, cá nhân. Qua thanh tra, đã phát hiện những sai phạm, kiến nghị thu hồi tiền nộp ngân sách Nhà nước theo quy định (tỷ lệ thu hồi đối với thanh tra hành chính đạt 96,85%; đối với thanh tra chuyên ngành là 94,74%). Có thể thấy, việc thực hiện Luật Thanh tra năm 2010 của ngành thanh tra Đồng Nai đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc nâng cao trách nhiệm trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực thanh tra trên địa bàn tỉnh.

leftcenterrightdel
Hình ảnh khen thưởng trong lễ Tổng kết 6 năm Luật Thanh tra.

leftcenterrightdel
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai - Võ Văn Chánh 

Đình Thuyết