Thực hiện phong trào thi đua do Thanh tra Chính phủ và UBND tỉnh Sóc Trăng phát động, trong 5 năm qua, Thanh tra tỉnh đã xây dựng kế hoạch thi đua và triển khai kịp thời trong toàn Ngành, trong đó xác định rõ mục tiêu, nội dung thi đua ngay từ đầu năm, động viên, phấn đấu thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, làm tốt công tác đăng ký thi đua đối với ngành và địa phương, coi đó là mục tiêu của mỗi tập thể, cá nhân phấn đấu; tích cực tham gia các phong trào thi đua do cấp ủy đảng, đoàn thể và Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh phát động. Ngoài việc phát động phong trào thi đua thường xuyên hàng năm và hưởng ứng các phong trào thi đua do ngành, địa phương phát động, đơn vị đã tổ chức phân chia cụm, khối thi đua trong toàn ngành… góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Kết quả, trong 5 năm, toàn Ngành đã triển khai 276 cuộc thanh tra hành chính tại 314 đơn vị trên các lĩnh vực. Qua đó, đã phát hiện 126 đơn vị có sai phạm; trong đó, về kinh tế phát hiện trên 72 tỉ đồng và 4,5 ha đất; đã thu hồi nộp về ngân sách Nhà nước trên 31,6 tỉ đồng, đạt 95,23%. Đồng thời, kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý 80 tập thể và kiểm điểm 701 cá nhân có sai phạm, đề nghị xử lí vi phạm hành chính 2 tổ chức và chuyển cơ quan điều tra 3 vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Các sở, ngành tỉnh đã tiến hành 8.820 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành với 30.637 đối tượng, qua đó đã phát hiện 3.879 tổ chức, cá nhân vi phạm và đã ban hành 3.311 quyết định xử phạt.

Toàn tỉnh đã tiếp 11.330 lượt công dân; lãnh đạo UBND các cấp, các ngành tỉnh tiếp 2.402 lượt theo lịch tiếp công dân định kỳ và đột xuất. Tiếp nhận và xử lí 4.263/7.006 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp… Song song đó, ngành Thanh tra tỉnh còn tham gia thực hiện phong trào thi đua lớn của ngành và của tỉnh phát động, tiêu biểu là phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau”, phong trào thi đua “Doanh nghiệp hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức ngành Thanh tra thi đua thực hiện văn hóa công sở” bằng việc làm cụ thể, hàng tháng, mỗi công chức trích 20 ngàn đồng đóng góp, ủng hộ cho người có hoàn cảnh cảnh khó khăn và trích 1 ngày lương ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” do Ủy ban MTTQ Việt Nam phát động; rút ngắn thời gian tiếp nhận, xử lý đơn; tham mưu giải quyết khiếu nại lần đầu từ 35 ngày giảm xuống còn 28 ngày… Qua thực hiện phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình tiên tiến trong Ngành được biểu dương khen thưởng. 

leftcenterrightdel
Các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc được khen thưởng tại hội nghị 

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chuyện khẳng định, ngành Thanh tra tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành tích chung của tỉnh. Thay mặt Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích toàn Ngành đạt được trong thời gian qua. Để tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo ngành Thanh tra tiếp tục đổi mới công tác thi, đua khen, trong đó chú trọng đổi mới cả về nội dung, hình thức và phương thức tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, đảm bảo công tác thi đua, khen thưởng thực sự đạt hiệu quả, tránh hình thức, chạy theo thành tích. Tiếp tục tuyên truyền, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Có kế hoạch bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua đã phát động. Trong phát động các phong trào thi đua, phải bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, phải thật sự “là tai mắt của trên, là người bạn của dưới”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức ngành Thanh tra vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm gắn với việc tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, thật sự là công cụ phục vụ sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, góp phần vào kết quả chung trong thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cũng trong dịp này, có 14 tập thể và 16 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong thực hiện phong trào thi đua được Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh và Thanh tra tỉnh khen thưởng. 

Đình Thuyết