Cuộc họp diễn ra với mục đích Phát động phong trào thi đua năm 2019 nhằm tạo khí thế sôi nổi trong Khối các đơn vị sự nghiệp, tạo chuyển biến về nhận thức, phát huy tính chủ động sáng tạo của công chức, viên chức, các tổ chức đoàn thể trong từng đơn vị hăng hái thi đua, vượt qua khó khăn hoàn thành nhiệm vụ chung của Ngành và của mỗi đơn vị.

Đồng thời, phát hiện kịp thời các điển hình tiên tiến, những tập thể, cá nhân tiêu biểu để nhân rộng, làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả, tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả  công tác chuyên môn của Ngành, của đơn vị. Thông qua phong trào thi đua để rèn luyện, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tăng cường sự hiểu biết, gắn bó phối hợp giữa các đơn vị sự nghiệp để hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao; tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò của khối trong phong trào thi đua chung của ngành Thanh tra.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh buổi họp triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua năm 2019

Nhằm hưởng ứng Chủ đề thi đua năm 2019 do Thanh tra Chính phủ phát động "Đoàn kết, kỷ cương trách nhiệm, hiệu quả ”, Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc Thanh tra Chính phủ đã xây dựng Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch năm 2019 gồm các nội dung về động viên công chức, viên chức trong toàn Khối quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các chương trình công tác năm 2019 theo Nghị quyết, Kế hoạch của Ban Cán sự đảng, của Thanh tra Chính phủ và của từng đơn vị.

Bên cạnh đó, phát động tổ chức các phong trào thi đua gắn với việc tuyên truyền thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng; các chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước; chương trình công tác của các đơn vị, các quy định của Ngành. Tổ chức, các hoạt động truyền thống và phong trào văn hóa văn nghệ thể dục, thể thao nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm.

Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức, lề lối làm việc; cải cách hành chính xây dựng công sở văn minh, hiện đại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tham nhũng tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng nội bộ cơ quan đoàn kết thống nhất, các tổ chức Đảng đạt trong sạch vững mạnh, Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

Tổ chức cho công chức, viên chức thực hiện đăng ký, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nghiêm Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

leftcenterrightdel
Khối các đơn vị sự nghiệp thuộc TTCP  ký kết Giao ước đăng ký thi đua Khối 2019

Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào, hoạt động xã hội do Trung ương, địa phương và Thanh tra Chính phủ phát động. Tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả, đúng quy định pháp luật. Tăng cường công tác tuyên truyền trong thi đua khen thưởng, phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến để biểu dương, khen thưởng kịp thời.

Qua đó, Khối thi đua các đơn vị sự nghiệp thống nhất, quyết tâm phấn đấu đạt các chỉ tiêu thi đua trong năm 2019 với 100% công chức, viên chức đăng ký được đánh giá phân loại lao động Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có trên 30% được phân loại lao động Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 25 đơn vị cấp Phòng thuộc Khối đăng ký được đánh giá phân loại Hoàn thành tốt, Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019, tập thể lao động tiên tiến, tập thể lao động xuất sắc; 05 đơn vị trong Khối hoàn thành xuất sắc kế hoạch nhiệm vụ công tác được giao năm 2019.

 

H.T