Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ; Thường trực Tỉnh ủy và chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh lập danh sách các vụ KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, ngày 03/7/2019, Thanh tra tỉnh đã ban hành Văn bản số 934/TTTH-P1 nhằm phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát các vụ khiếu nại, tố cáo (KN, TC) đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh, để lập danh sách rà soát theo Văn bản số 107/TTCP-BTCDTW.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Lê Hoàng 

Qua rà soát cho thấy, trong 6 tháng đầu năm 2019, đối với các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn tiếp khiếu, tiếp tố. Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát lại 06 vụ việc (gồm: khiếu nại 05 vụ; tố cáo 01 vụ). Đến nay, đã rà soát, giải quyết dứt điểm 5/6 vụ việc; còn 1 vụ đang tiếp tục thực hiện.

Theo Báo cáo, một số vụ việc đã được Chủ tịch tỉnh chỉ đạo, rà soát nhiều lần, qua rà soát xét thấy việc tham mưu của các cơ quan chuyên môn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý. Sau khi rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành tiến hành đối thoại, giải thích cho công dân, nhưng công dân vẫn không đồng ý. “Đối với những vụ việc trên, Chủ tịch UBND tỉnh ra thông báo từ chối không tiếp, không xem xét lại các vụ việc do đã được giải quyết và rà soát lại nhiều lần, thấv bảo đảm đúng quy định của pháp luật”, Thanh tra tỉnh Thanh Hóa nhấn mạnh.

Trên cơ sở phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh, rà soái lại các vụ việc và báo cáo của các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài thuộc diện phải rà soát theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh