leftcenterrightdel
Từ ngày 20 hàng tháng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hoá sẽ tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân (lịch tiếp bắt đầu từ tháng 5-2019), (ảnh nguồn congly.vn) 

Thực hiện Quyết định sổ 1849 QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 363/KH-TTCP ngày 20/3/2019 cua Thanh tra Chính phủ về kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài, ngày 19/6/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2442/QĐ-UBND, thành lập Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giao Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành rà soát, tổng hợp báo cáo vụ việc.

Thanh tra tỉnh đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Tiếp công dân tỉnh rà soát các vụ KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh cũng có Công văn gửi các sở ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc rà soát, báo cáo các vụ việc KN, TC trên địa bàn, đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết hết thẩm quyền, nhưng công dân vẫn chưa đồng tình, tiếp tục khiếu kiện; các vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch UBND cấp huyện, đã giải quyết nhiều lần nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện.

Qua rà soát cho thấy, trong 9 tháng đầu năm 2019, đối với các vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết theo quy định nhưng công dân vẫn tiếp khiếu, tiếp tố, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho Thanh tra tỉnh và Sở Tài nguyên & Môi trường rà soát lại 06 vụ việc (gồm, KN 05 vụ; TC 01 vụ). Đến nay, đã rà soát, giải quyết dứt điểm 5/6 vụ việc; còn 1 vụ đang tiếp tục thực hiện.

Bên cạnh đó, một số vụ việc đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo rà soát nhiều lần, qua rà soát xét thấy việc tham mưu của các cơ quan chuyên môn đảm bảo đúng quy định của pháp luật, thấu tình đạt lý. Sau khi rà soát, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao cho các sở, ngành tiến hành đối thoại, giải thích cho công dân, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa không còn vụ việc KN, TC đông người, phức tạp, kéo dài thuộc diện phải rà soát theo tiêu chí của Thanh tra Chính phủ.

Liên quan tới việc giải quyết các vụ việc KN, TC liên quan đến Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn Thanh Hóa - Hà Tĩnh được triển khai thực hiện từ năm 2010, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 1508/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 Giao UBND: Thị xã Bỉm Sơn; thành phố Thanh Hoá; UBND các huyện: Hà Trung, Hậu Lộc, Hoàng Hoá làm Chủ đầu tư Tiểu dự án GPMB Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, mở rộng QL1A, đoạn Dốc Xây - thành phố Thanh Hoá trong địa phận tuyến đường đi qua tỉnh Thanh Hoá thuộc thành phố, thị xã và huyện quan lý; Quyêt dịnh số 1508/QĐ-UBND ngày 07/5/2010 Thành lập Tổ Công tác liên ngành thực hiện công tác GPMB các Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A, đoạn từ thành phố Thanh Hóa đến tỉnh Nghệ An. Trong quá trình thực hiện GPMB, các KN, TC phát sinh đều được Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giải quyết đầy đủ, đúng quy định. Đến thời điểm hiện nay, không còn vụ việc tồn đọng, kéo dài nào liên quan đến công tác GPMB thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 1A đoạn qua Thanh Hóa./.

Lan Anh