Trường THPT Vân Nham (huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn) có quy mô 24 lớp với 926 học sinh (khối 10: 08 lớp/333 học sinh; khối 11: 09 lớp/351 học sinh; khối 12: 07 lớp/242 học sinh); có 60 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên.

Theo kết luận thanh tra của Sở GDĐT, nội dung cuộc họp đầu năm học 2019 - 2020 (ngày 23/9/2019) của Hội đồng Trường chưa thể hiện được đầy đủ nhiệm vụ và quyền hạn được quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GDĐT Ban hành Điều lệ trường THCS, THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học.

leftcenterrightdel
 Trường THPT Vân Nham (ảnh internet)

Đối với công tác kiểm tra nội bộ, chất lượng xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ của các tổ chuyên môn (Tổ Thể dục - Quốc phòng - Công nghệ, Lý - Sinh - Hóa, Ngữ văn - tiếng Anh) chưa đảm bảo yêu cầu. Một số giải pháp không phù hợp với chức năng nhiệm vụ của tổ chuyên môn.

Một số tổ chuyên môn (Tổ Thể dục - Quốc phòng - Công nghệ, Toán - Tin, Lý - Sinh - Hóa) xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động sư phạm của giáo viên với 4 nội dung trong cùng một thời gian, là thực hiện chưa đúng theo Văn bản số 2133/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019, kèm theo phụ lục xây dựng kế hoạch.

Còn có hiện tượng giáo viên đi dự giờ đồng nghiệp không ghi chép đầy đủ trong Sổ dự giờ, gây khó khăn trong công tác quản lý, rà soát, đối chiếu.

Bên cạnh đó, việc quản lý, thực hiện quy chế chuyên môn tại Trường THPT Vân Nham còn nhiều hạn chế. Cụ thể, nội dung sinh hoạt chuyên môn theo chuyên đề của Tổ Toán - Tin và Tổ Thể dục - Quốc phòng - Công nghệ chưa rõ nét, chưa đưa ra các kết luận chuyên môn để thống nhất thực hiện (có giáo viên nhầm lẫn giữa họp tổ hành chính và sinh hoạt chuyên môn). Việc kiểm tra đánh giá chưa thể hiện rõ đánh giá theo tiến trình (đánh giá sản phẩm, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của học sinh); môn Tin chỉ kiểm tra nội dung lý thuyết, chưa kiểm tra nội dung thực hành.

Kế hoạch ôn thi THPT quốc gia năm 2020 đối với môn Vật lý, Hóa học chưa bố trí tiết kiểm tra theo định hướng của Sở GDĐT. Một số buổi sinh hoạt chuyên đề của tổ chuyên môn ghi chép chưa rõ ràng (chưa thống nhất đưa ra các nội dung thực hiện trong tổ/nhóm chuyên môn, nhóm Hóa lựa chọn chuyên đề sinh hoạt chưa hợp lý).

Riêng môn tiếng Anh trình độ chuyên môn của giáo viên còn cách biệt, có giáo viên trình độ A2. Phương pháp dạy, ôn tập còn hạn chế. Chất lượng sinh hoạt nhóm chưa cao, chưa có giải pháp nâng cao chất lượng chuyên môn.

Kết luận thanh tra số 741/KL-SGDĐT của Sở GDĐT Lạng Sơn cũng cho thấy, việc sắp xếp hồ sơ sổ sách của Tổ Toán - Tin và Tổ Thể dục - Quốc phòng - Công nghệ chưa khoa học. Một số sổ chủ nhiệm ghi chép chưa đầy đủ thông tin; một số giáo viên ghi chép hồ sơ chuyên môn của cá nhân chưa đầy đủ hoặc ghi chép chưa theo hướng dẫn chung. Có giáo viên không ghi kết quả học kì I của học sinh trong sổ ghi điểm cá nhân.

Về công tác phòng chống tham nhũng và việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Trường THPT Vân Nham không xuất trình được hệ thống văn bản chỉ đạo các cấp về nội dung thực hiện Chỉ thị từ năm học 2013 - 2014. Giáo án Bài 3 Giáo dục công dân lớp 12 đã tiến hành thực hiện chưa thể hiện rõ trọng tâm nội dung tích hợp giáo dục đạo đức liêm chính.

leftcenterrightdel
 Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn (ảnh: Minh Nguyệt)

Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Lạng Sơn yêu cầu Ban Giám hiệu chuẩn bị các nội dung và tổ chức cuộc họp của Hội đồng Trường theo đúng quy định. Rà soát lại toàn bộ hồ sơ chuyên môn để ký xác nhận việc lập sổ kế hoạch giảng dạy của giáo viên. Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc thực hiện cho điểm của giáo viên và chấn chỉnh các trường hợp giáo viên thực hiện việc cho điểm chưa đúng quy định.

Đồng thời, Ban Giám hiệu chỉ đạo rà soát lại hồ sơ kiểm tra công tác nội bộ của nhà trường, của giáo viên; thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng theo Văn bản số 1886/SGDĐT-TTr ngày 28/8/2018 và Văn bản số 2133/SGDĐT-TTr ngày 04/9/2019 về việc hướng dẫn bổ sung kiểm tra công tác nội bộ cơ sở giáo dục. Nâng cao chất lượng kiểm tra nội bộ, tăng cường kiểm tra đột xuất hồ sơ và việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên, tránh thực hiện một cách hình thức...  

Ban Giám hiệu cần phân công phụ trách chuyên môn trong lãnh đạo cần hợp lý hơn, đặc biệt là các bộ môn thi THPT quốc gia; tăng cường kiểm tra đột xuất, quản lý giáo viên dạy tốt hơn. Đặc biệt, phải kiểm điểm làm rõ trách nhiệm của cán bộ quản lý, tổ chuyên môn, và các giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn được phát hiện qua thanh tra./.

Minh Nguyệt