leftcenterrightdel
Buổi lễ công bố quyết định kiểm tra. Ảnh: Thanh tra tỉnh Bình Định

Nội dung của quyết định là kiểm tra và xác minh phản ánh của công dân liên quan công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh.

Theo Phó Chánh Thanh tỉnh Bình Định Nguyễn Xuân Sơn, việc kiểm tra công tác quản lý, bảo vệ rừng tại Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh là cuộc kiểm tra liên ngành có sự tham gia của các ngành chức năng liên quan theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh. 

Đoàn kiểm tra có trách nhiệm thực hiện việc kiểm tra, xác minh theo đúng quyết định và kế hoạch kiểm tra đã được Chánh Thanh tra tỉnh phê duyệt, tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của các đơn vị. Trong khi đó, Công ty TNHH Lâm nghiệp Sông Kôn và Ban quản lý Rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh có trách nhiệm phối hợp để Đoàn kiểm tra hoàn thành nhiệm vụ được giao./.

Khánh Nghi