Báo cáo tổng kết công tác thi đua năm 2020 cho thấy, Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức triển khai 11 cuộc thanh tra, kỳ trước chuyển sang 02 cuộc. Trong đó, theo kế hoạch 08 cuộc, đột xuất 03 cuộc. Kết thúc thanh tra 11/11 cuộc và ban hành kết luận 06/11 cuộc, đạt 63,6%. Kết quả phát hiện vi phạm 56.923 triệu đồng và 828,2m2 đất, kiến nghị thu hồi 8.406 triệu đồng, kiến nghị khắc phục, chấn chỉnh, điều chỉnh, nộp ngân sách, cắt giảm khối lượng thanh toán, truy thu thuế… số tiền 48.517 triệu đồng và 828,1m2 đất; kiến nghị kiểm điểm 17 tập thể, 85 cá nhân; đã thu hồi 4.706/8.406 triệu đồng, đạt 56%.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh Tổ kiểm tra thi đua (Ảnh: NX)

Đồng thời, kiểm tra, đôn đốc thực hiện 37 kết luận thanh tra từ các năm trước chuyển sang và thu hồi được 888/12.034 triệu đồng.

Công tác tiếp dân đã tiếp 78 lượt với 171 người đến yêu cầu, khiếu nại, tố cáo, trong đó: Tiếp thường xuyên 57 lượt với 88 người, lãnh đạo Thanh tra tỉnh tiếp 31 lượt với 83 người. Ngoài ra lãnh đạo Thanh tra tỉnh cùng với Chủ tịch UBND tỉnh tiếp 05 ngày với 62 lượt công dân.

Về Kế hoạch 363/KH-TTCP của Thanh tra Chính phủ, kết quả rà soát, kiểm tra 27/28 vụ khiếu nại tồn đọng, phức tạp đạt 96,4%.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai thực hiện thường xuyên và đạt được một số kết quả nhất định. Theo đó, đã tập trung giúp thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng, chống tham nhũng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng được tăng cường; các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được quan tâm thực hiện.

Công tác xây dựng ngành, tiếp tục quan tâm việc rà soát, hoàn thiện các quy định, quy chế được triển khai tích cực và đạt kết quả cao. Cơ cấu tổ chức, bộ máy của Thanh tra tỉnh và Thanh tra huyện, thị xã, thành phố, sở, ban ngành ngày càng được củng cố; trình độ, năng lực của cán bộ thanh tra tiếp tục được nâng lên; công tác thi đua, khen thưởng có sự đổi mới; việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ tiếp tục được quan tâm; công tác tuyên truyền hoạt động của ngành ngày càng được nâng cao.

Với những kết quả đạt được các mặt công tác của đơn vị, Thanh tra tỉnh Cà Mau và Thanh tra tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra thực tế hồ sơ các cuộc thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xử lý sau thanh tra theo các tiêu chí, thang điểm thi đua năm 2020.

Sau một buổi làm việc trách nhiệm và nghiêm túc, Tổ Trưởng Tổ kiểm tra thi đua thống nhất số điểm đạt được của Thanh tra tỉnh Bạc Liêu 837/1.000 điểm./.

Ngọc Xinh