Thực hiện Quyết định số 955/QĐ-BTP ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn và các đoàn thanh tra, kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp năm 2020, Quyết định số 1281/QĐ-BTP và Quyết định số 1282/QĐ-BTP BTP ngày 28/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020, Đoàn kiểm tra liên ngành do Thứ trưởng Bộ Tư pháp làm Trưởng đoàn, bao gồm đại diện Bộ Công an, Lãnh đạo và cán bộ Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật, Thanh tra Bộ Tư pháp đã làm việc với UBND tỉnh Bắc Kạn về công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh.

Tiếp và làm việc với Đoàn kiểm tra có các đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa - Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Kạn, các đồng chí là đại diện Lãnh đạo các Sở, ngành thuộc tỉnh (Sở Tư pháp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Chi cục Kiểm lâm …) và các đồng chí Lãnh đạo UBND cấp huyện.

Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh - Trưởng đoàn kiểm tra đã nhấn mạnh về ý nghĩa đặc biệt quan trọng của công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Qua đó làm rõ những ưu, nhược điểm, khó khăn, vướng mắc trong nội dung các quy định pháp luật và tổ chức thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tìm ra nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế, vướng mắc, bất cập, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong việc tổ chức thực hiện, áp dụng pháp luật nhằm bảo đảm hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về xử lý vi phạm hành chính. Thứ trưởng cũng ghi nhận những đề xuất, kiến nghị của UBND tỉnh Bắc Kạn với Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo các bộ, ngành có liên quan về những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Thay mặt UBND tỉnh Bắc Kạn, đồng chí Đỗ Thị Minh Hoa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu cảm ơn Đoàn kiểm tra, đồng thời nhấn mạnh sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến của Đoàn kiểm tra để tiếp tục nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong thời gian tới./.

Dương Thái