Trên cơ sở Báo cáo số 151/UBND-NC ngày 11/02/2020 của UBND tỉnh Quảng Bình; ngày 10/3/2020, Thanh tra Chính phủ có Văn bản số 382/TTCP-C.II cử tổ công tác kiểm tra, rà soát đơn của công dân.

Căn cứ báo cáo kết quả kiểm tra, rà soát của tổ công tác, Thanh tra Chính phủ thông báo đến Đại biểu Quốc hội như sau:

Đối với nội dung TC Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình vi phạm nghiêm trọng quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết đơn thư KN của ông Nguyễn Hữu Trung, Thanh tra Chính phủ không tiến hành xử lý, do không thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều 13 Luật TC năm 2018.

Đối với nội dung KN của ông Nguyễn Hữu Trung liên quan đến quyền sử dụng phần đất có diện tích 200 ha tại khu vực Bàu Sen, thôn Pháp kệ, xã Quảng Phương đã được Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch và Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình giải quyết. Tuy nhiên, ông Trung không đồng ý có đơn KN.

Qua kiểm tra, rà soát, Thanh tra Chính phủ thấy, khu đất ông Nguyễn Hữu Trung KN nguyên trước đây là đất cát hoang, chưa sử dụng, ngày 20/8/2003 HĐND xã Quảng Phương ban hành Nghị quyết số 13/NQ-HĐND, trong đó có nội dung giao đất cho các hộ tại khu vực Bàu Sen để trồng cây lâm nghiệp; tháng 10/2003 UBND xã Quảng Phương lập “Hợp đồng kinh tế” với 04 hộ gia đình, cá nhân gồm các ông Phan Xuân Hợp, Phan Văn Thuận, Phan Xuân Thình, Phan Văn Minh để mở rộng trang trại, trồng cây phân tán bảo vệ đất (ông Hợp đứng tên ký hợp đồng); ngày 24/10/2003 UBND xã Quảng Phương lập biên bản bàn giao đất trên thực địa, diện tích 200 ha (đại diện bên nhận đất là ông Phan Xuân Hợp).

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Quá trình sử dụng đất, ông Phan Xuân Hợp và ông Nguyễn Hữu Trung lập giấy chuyển nhượng đất và tài sản gắn liền trên đất, nhưng thời gian còn có mâu thuẫn.

Mặt khác, trên thực tế gia đình ông Trung là người trực tiếp sản xuất nông nghiệp trên một phần diện tích đất tại khu vực hồ Bàu Sen từ khi ông Hợp được UBND xã giao trái thẩm quyền năm 2003 và là người trực tiếp làm việc với chính quyền địa phương và các đơn vị được giao đất sau khi có quy hoạch huyện lỵ Quảng Trạch mới tại xã Quảng Phương.

Tại Quyết định giải quyết (lần 2) số 269/QĐ-UBND ngày 25/01/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, công nhận nội dung KN của ông Nguyễn Hữu Trung KN kết luận việc quy chủ sử dụng đất cho ông Phan Xuân Hợp là chưa đúng; hiện tại ông Nguyễn Hữu Trung là người đang sử dụng một phần diện tích khu đất phía Bắc hồ Bàu Sen, thuộc thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương thuộc khu vực quy hoạch xây dựng huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch.

Đối với nội dung KN kết luận việc mua bán, nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất giữa ông Phan Xuân Hợp và ông Nguyễn Hữu Trung phát sinh năm 2013 là chưa đúng dẫn đến kết luận chuyển nhượng quyền sử dụng đất bất hợp pháp và nội dung KN UBND huyện Quảng Trạch thu trắng công sức, tiền bạc của ông Nguyễn Hữu Trung là không có căn cứ do quyền và lợi ích hợp pháp của ông Trung chưa bị xâm hại nên không xem xét, giải quyết.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch xác định diện tích thực tế ông Nguyễn Hữu Trung đang sử dụng tại khu đất phía Bắc hồ Bàu Sen thuộc thôn Pháp Kệ, xã Quảng Phương thuộc tờ bản đồ địa chính số 21, được Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt ngày 28/12/2013 (khu vực quy hoạch xây dựng huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch) để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về đất đai đối với diện tích đất ông Trung đang sử dụng nói trên theo đúng quy định của pháp luật.

Theo Báo cáo số 62/BC-UBND ngày 8/4/2020 của UBND huyện Quảng Trạch, đến thời điểm hiện nay, các công trình dự án đã và đang thực hiện trên khu vực quy hoạch trung tâm huyện Quảng Trạch có phần diện tích đất nông nghiệp ông Trung đang sử dụng 650.278m2 và được đền bù tài sản trên đất, với số tiền 267.157.908 đồng.

Qua kết quả làm việc với UBND tỉnh và các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình ngày 8/6/2020 cho thấy KN của ông Nguyễn Hữu Trung thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và còn có ý kiến khác nhau, UBND tỉnh đang chỉ đạo xem xét, giải quyết; Thanh tra Chính phủ đã đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết, trả lời Đại biểu Quốc hội và thông báo kết quả đến Thanh tra Chính phủ./.

Lan Anh