leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, Tổ kiểm tra có nhiệm vụ kiểm tra việc thực hiện Kết luận số 2944/KL-TTCP ngày 30/9/2010 của Thanh tra Chính phủ về việc bố trí, sử dụng đất tái định cư Lô 90, thị trấn Liên Nghĩa theo đơn khiếu nại, tố cáo của bà Hồ Thị Thống, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng.

Đồng thời, Tổ kiểm tra phải có trách nhiệm báo cáo kết quả kiểm tra và đề xuất Tổng Thanh tra Chính phủ biện pháp xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổ kiểm tra do ông Nguyễn Quốc Hoàng, Thanh tra viên chính, Phó trưởng phòng II, Cục II, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Thời gian kiểm tra là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm tra (không tính ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định)./.

Lan Anh