Theo đó, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Vũ Duy Tuấn làm tổ trưởng Tổ công tác liên ngành; hai tổ phó gồm Phó Chánh Thanh tra thành phố Hà Nội Trần Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Đồng Phước An và 08 thành viên.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm đôn đốc các sở, ngành, UBND các quận, huyện, nhà đầu tư và các đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc Kết luận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của tập thể lãnh đạo UBND thành phố tại Thông báo số 643/TB-UBND ngày 23/6/2017 về việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường trên địa bàn thành phố; tổng hợp tham mưu UBND thành phố chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện và tổng hợp kết quả thực hiện, tham mưu UBND thành phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Thanh tra Chính phủ.

Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ công tác) quyết định ban hành quy chế hoạt động Tố công tác liên ngành; quyết định thành lập tổ chuyên viên giúp việc cho Tố công tác nếu cần thiết. Thành viên Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện theo chức năng, nhiệm vụ đã được UBND Thành phố giao và nhiệm vụ cụ the theo quy chế hoạt động Tổ công tác liên ngành.

Tổ công tác liên ngành sẽ hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau khi hoàn thành các nội dung được UBND thành phố giao./.

Lan Anh