leftcenterrightdel
Ảnh minh họa - Internet 

Theo đó, tiến hành kiểm tra, xác minh nội dung đơn khiếu nại của ông Võ Viết Lượng, ông Lê Thế Hiên và một số công dân trú tại xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà không đồng ý với Quyết định số 6602/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 về việc giải quyết khiếu nại (lần đầu) của 44 công dân nuôi cá lồng bè, xã Hộ Độ.

Đoàn liên ngành kiểm tra, xác minh có 9 thành viên do ông Lê Đức Nhân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Trưởng Đoàn; ông Nguyễn Công Hoàng, Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản - Phó Trưởng đoàn; ông Lê Anh Dũng, Phó Chánh Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Phó Trưởng đoàn.

Đoàn kiểm tra, xác minh có nhiệm vụ xây dựng đề cương, kế hoạch và tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung khiếu nại các ông, bà nêu trên; đồng thời, báo cáo kết quả kiểm tra, xác minh, tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Quyết định giải quyết khiếu nại theo đúng quy định pháp luật; xây dựng hồ sơ vụ việc theo quy định.

Quyết định nêu rõ, nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng Đoàn và các thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu và thực hiện đầy đủ các yêu cầu của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật.

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giám sát hoạt động của Đoàn kiểm tra, xác minh theo quy định của pháp luật; khi cần thiết có quyền kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh thay đổi, bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra, xác minh để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

Thời gian kiểm tra, xác minh là 45 ngày làm việc (không tính ngày nghỉ theo chế độ quy định)./.

Lan Anh