Quý III năm 2018, Thanh tra Thành phố Hà Nội và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã triển khai 64 cuộc thanh tra hành chính (gồm 48 cuộc theo kế hoạch và 16 cuộc đột xuất); đã kết luận 61 cuộc. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2018, các cơ quan hành chính của Thành phố triển khai 275 cuộc thanh tra (gồm 176 cuộc theo kế hoạch và 99 cuộc đột xuất); đã kết luận 144 cuộc.

Nội dung tập trung vào thanh tra trách nhiệm của các đơn vị trong việc thực hiện công tác QLNN trong các lĩnh vực: quản lý, quy hoạch, sử dụng đất đai; đầu tư xây dựng; tài chính, tài sản công; việc thực hiện chương trình, mục tiêu quốc gia và chính sách xã hội tại địa phương; việc thực hiện quy định của pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN)...

Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm 148,069 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi 140,887 tỷ đồng và xử lý 3,34 ha đất, kiểm điểm trách nhiệm đối với 23 tập thể và 52 cá nhân do thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý dẫn đến sai phạm; chuyển cơ quan điều tra 01 cuộc.

leftcenterrightdel
Ảnh mang tính minh họa - Internet 

Thanh tra Thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị tăng cường thực hiện công tác QLNN, thường xuyên đôn đốc việc thực hiện các kết luận của cơ quan Thanh tra Thành phố, đồng thời rà soát việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra của các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Kết luận thanh tra, quyết định xử lý về thanh tra được Thanh tra Thành phố kiểm tra thông qua văn bản đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị sau thanh tra, lồng ghép qua hoạt động thanh tra trách nhiệm về việc thực hiện Luật Thanh tra và thành lập các Tổ công tác để kiểm tra việc thực hiện các kết luận thanh tra.

Cũng trong 9 tháng đầu năm 2018, liên quan tới lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản, Thanh tra Thành phố và các sở, ngành, quận, huyện, thị xã thực hiện 76 cuộc thanh tra; đã kết luận 40 cuộc, phát hiện vi phạm và kiến nghị thu hồi 63,587 tỷ đồng; trong lĩnh vực tài chính, ngân sách, Thanh tra Thành phố và các đơn vị đã thực hiện 89 cuộc thanh tra; đã kết luận 31 cuộc, phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 0,621 tỷ đồng. Qua thanh tra thấy một số đơn vị buông lỏng trong công tác quản lý về tài chính, ngân sách, chưa quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nhà nước trong quản lý, sử dụng kinh phí.

Bên cạnh đó, trong lĩnh vực đất đai, Thanh tra Thành phố và các quận, huyện, thị xã, sở, ngành đã thực hiện 110 cuộc thanh tra, đã kết luận 95 cuộc; phát hiện sai phạm kiến nghị thu hồi 320 triệu đồng và 3,34 ha đất. Các dạng sai phạm chủ yếu là lấn chiếm đất và sử dụng đất không đúng mục đích, sai quy định; chuyển nhượng, cho thuê không đúng quy định; giao đất trái thẩm quyền; trong lĩnh vực thanh tra trách nhiệm thực hiện Luật Thanh tra, Thanh tra Thành phố và các đơn vị thanh tra đã thực hiện 21 cuộc  đối với 36 đơn vị. Qua thanh tra đã kiến nghị chấn chỉnh các tồn tại, hạn chế, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của thủ trưởng các đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, nâng cao hiệu quả của công tác thanh tra.

Không chỉ vậy, các sở, ngành Thành phố đã triển khai các cuộc thanh tra, kiếm tra chuyên ngành theo kế hoạch công tác năm; bên cạnh đó, đã thành lập các đoàn kiểm tra liên ngành theo chỉ đạo của Thành uỷ, UBND Thành phố đối với những lĩnh vực được dư luận xã hội quan tâm như: công tác QLNN về giao thông đường bộ, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè; xử lý vi phạm trật tự xây dựng; kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm; về chống lấn chiếm đất đai; kiểm tra việc thực hiện các quy định về an toàn lao động và phòng chống cháy nổ. Qua thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, các sở, ngành đã phát hiện và xử phạt 27,145 tỷ đồng đối với các trường hợp vi phạm hành chính.

Ngoài công tác chuyên môn thường xuyên, Thanh tra Tp. Hà Nội tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 17/6/2011 của UBND Thành phố về việc triển khai thi hành Luật Thanh tra, các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đơn vị trực thuộc Thành phố thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phố biến, quán triệt Luật Thanh tra; xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra hàng năm; tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra và tăng cường công tác quản lý nhà nước.

Riêng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra được các đơn vị thuộc Thành phố nói chung và Thanh tra Hà Nội nói riêng được thực hiện thường xuyên, với nhiều hình thức đa dạng, như: tổ chức hội nghị tập huấn, hội thảo chuyên đề, tuyên truyền trên Cổng thông tin điện tử của cơ quan Thanh tra Thành phố và các đơn vị, trên hệ thống loa truyền thanh của các xã, phường, thị trấn. Cùng với việc tuyên truyền Luật Thanh tra, các cấp, các ngành Thành phố đã tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, Luật Thủ đô, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, các luật chuyên ngành (Luật Đất đai, Luật Xây dựng, Luật Ngân sách Nhà nước,…) để nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức và người dân, nhằm phòng ngừa vi phạm. Đến nay, đã tổ chức 13 lớp tập huấn, giới thiệu về pháp luật thanh tra  cho 1.392 người tham gia./.

 

Lan Anh