Quyết định 960/QĐ-TTCP nêu rõ, kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thanh tra Chính phủ bao gồm các ông (bà): Ông Nguyễn Văn Thanh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng; ông Nguyễn Quốc Văn, Phó Vụ trướng Vụ Pháp chế, Phó Chủ tịch Hội đồng. Các thành viên Hội đồng gồm: Ông Đỗ Mạnh Hùng, Phó Vụ trưởng, Tạp chí Thanh tra; ông Nguyễn Tuấn Khanh, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và khoa học Thanh tra; ông Nguyễn Huy Hoàng, Phó Hiệu trưởng Trường Cán bộ Thanh tra; ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục Phòng, Chống tham nhũng; ông Văn Tiến Mai, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tổng hợp; ông Lê Xuân Chương, Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin; ông Nguyễn Trung Thực, Phó Chánh Văn phòng; Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Tổng biên tập Báo Thanh tra. Bà Hồ Thị Thu An, Trưởng phòng Tuyên truyền, Kiểm tra và Thẩm định văn bản pháp luật, Vụ Pháp chế, Thư ký Hội đồng.

leftcenterrightdel
Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức, ông Ngô Văn Cường công bố Quyết định về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật của Thanh tra Chính phủ. Ảnh: L.A 

Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tư vấn giúp Tổng Thanh tra Chính phủ chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; xây dựng, ban hành và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chương trình, đề án, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Thanh tra Chính phủ; xác định các nội dung pháp luật trọng tâm cần phổ biến, giáo dục gắn với chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ;

Đồng thời, xây dựng biện pháp phối hợp giữa Thanh tra Chính phủ và các bộ, ngành, địa phương trong phổ biến, giáo dục pháp luật; nội dung, hình thức tố chức Ngày Pháp luật hàng năm; tổng kết, sơ kết, đánh giá công tác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái giao Phòng Tuyên truyền, Kiểm tra và Thẩm định văn bản quy phạm pháp luật - Vụ Pháp chế là đơn vị thường trực giúp Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, thay thế Quyết định số 2914/QĐ-TTCP ngày 09/12/2013 của Thanh tra Chính phủ về việc thành lập Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật./.

Lan Anh