Xác định công tác PCTN là nhiệm vụ trọng tâm, Ban Cán sự Đảng UBND TP. Hồ Chí Minh luôn thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể hoá chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác PCTN, lãng phí. Đồng thời, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN là phải “chống tham nhũng chính ngay trong các cơ quan chống tham nhũng”, đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, đổi mới cơ chế quản lý điều hành; công khai minh bạch trong hoạt động của đơn vị.

Để thực hiện hiệu quả công tác PCTN, trong thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục về PCTN luôn được TP. Hồ Chí Minh tăng cường và có nhiều đổi mới. Cụ thể, công khai kết quả thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; chủ động cung cấp thông tin những vấn đề nhạy cảm, dư luận quan tâm, giúp định hướng tốt dư luận xã hội và thể hiện sự công khai, minh bạch. Mặt khác, Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức thành viên tăng cường giám sát các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây nhiều bức xúc trong nhân dân; giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính, công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình trong hoạt động của các cơ quan, tổ chức, đơn vị cũng như các giải pháp phòng ngừa tham nhũng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và đạt kết quả tích cực. Đặc biệt, để tăng cường phát hiện, xử lý tham nhũng, Ban Cán sự Đảng UBND TP, UBND TP luôn chú trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Qua đó, người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thanh tra, kiểm tra, rà soát và phát hiện nhiều vụ việc tiêu cực, tham nhũng, chấn chỉnh các thiếu sót của các đơn vị trong công tác quản lý tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, kinh tế… kiến nghị xử lý, chuyển các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan điều tra.

leftcenterrightdel
 Cải cách hành chính là một trong những kinh nghiệm của TP. Hồ Chí Minh góp phần triển khai thực hiện tốt công tác PCTN trong thời gian qua. (Ảnh minh hoạ, nguồn internet)

Từ thực tiễn công tác PCTN, mới đây, tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Thanh tra, đại diện lãnh đạo TP. HCM đã có tham luận về một số giải pháp, kinh nghiệm mà Thành phố đã thực hiện và đạt được những kết quả tích cực trong công tác PCTN thời gian vừa qua.

Theo đó, lãnh đạo UBND TP cho rằng, trước hết, cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò lãnh đạo của cấp uỷ, chi bộ và người đứng đầu cấp uỷ làm trọng tâm, hạt nhân trong đấu tranh PCTN. Thực tế trong thời gian qua cho thấy, các vụ việc, vụ án tham nhũng bị phát hiện, xử lý rất ít trường hợp được phát hiện từ trong đơn vị mà chủ yếu qua việc khiếu nại, tố cáo của nhân dân hoặc phản ánh của cơ quan báo chí và qua công tác kiểm tra, thanh tra các cơ quan Đảng, chính quyền.

Thứ hai, xây dựng đội ngũ cán bộ trong sạch, công tâm, giỏi nghiệp vụ, tương xứng, ngang tầm với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Thực hiện nghiêm cơ chế, chính sách về công tác tổ chức, cán bộ để PCTN, đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong công tác cán bộ, nhất là trong các khâu tuyển dụng, quy hoạch, bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đánh giá, khen thưởng, kỷ luật. Kịp thời điều chuyển, thay thế những cán bộ có nhiều dư luận, biểu hiện tham nhũng, lãng phí, uy tín giảm sút, không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của đơn vị, địa phương. Xử lý nghiêm trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị để xảy ra tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tại cơ quan, đơn vị. Xây dựng và thực hiện cơ chế, chính sách động viện, khuyến khích và bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Thứ ba, tăng cường cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức tuỳ tiện quy định những thủ tục gây khó khăn, phiền hà cho doanh nghiệp, tổ chức và công dân; thực hiện công khai, minh bạch các quy chế, quy trình thủ tục, các hoạt động của cơ quan, đơn vị. Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa; thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về minh bạch tài sản, thu nhập, định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức. Chú trọng đúc kết những kinh nghiệm, cách làm hiệu quả để nhân rộng.

Thứ tư, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; chú trọng thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ PCTN; kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ, thanh tra chuyên ngành đối với các ngành, lĩnh vực thường xuyên có dư luận về tiêu cực, “tham nhũng vặt”, lãng phí, như: Các dự án đầu tư lớn; quản lý tài chính, ngân sách; quản lý, sử dụng đất đai; việc mua bán, chuyển nhượng tài sản công; việc cổ phần hoá, thoái vốn trong tái cơ cấu doanh nghiệp… Chú trọng việc giải quyết các hồ sơ hành chính, tư pháp, bổ trợ tư pháp; việc giải quyết các vụ việc, vụ án có dấu hiệu kéo dài, tồn đọng, có dư luận, phản ánh hoặc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng.

Thứ năm, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan liên quan về tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm, kiến nghị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các vụ án tham nhũng. Tập trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ với cơ quan Thanh tra trong công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luận Đảng và quy trình phối hợp giữa 03 cơ quan (Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Thanh tra Thành phố, Sở Nội vụ) về xem xét, xử lý kỷ luật Đảng và chính quyền sau Kết luận thanh tra./.

Hoàng Minh