Về thanh tra hành chính, toàn ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum đã triển khai 106 cuộc thanh tra, trong đó có 83 cuộc theo kế hoạch được phê duyệt và 23 cuộc thanh tra đột xuất. Đến nay, đã kết thúc 73 cuộc trên các lĩnh vực quản lý tài chính – kế toán; đầu tư xây dựng cơ bản; công tác phòng, chống tham nhũng; việc quản lý, sử dụng đất đai… Qua thanh tra, có 36 cuộc sai phạm với số tiền gần 4,3 tỷ đồng và 1.062,2m2 đất; kiến nghị tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm để có hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến sai phạm.

Riêng về lĩnh vực đất đai, đã kết thúc 10 cuộc thanh tra về công tác quản lý, sử dụng đất. Qua thanh tra đã phát hiện nhiều sai phạm như: Đơn vị quản lý lập biên bản bàn giao và cắm mốc định vị cho hộ gia đình, cá nhân được thuê đất không đúng quy định; việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn chậm, không đảm bảo theo dự án đầu tư được phê duyệt; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, xây dựng nhà ở và các công trình phụ trợ trên đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng (CNQSD) đất; để các hộ dân lấn chiếm đất công sử dụng trái phép; ban hành quyết định giao đất sai thẩm quyền; thực hiện giao đất vượt hạn mức nhưng không chuyển hồ sơ cho Chi cục Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính; xét duyệt và giao đất cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn còn sai đối tượng.

Qua đó, đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý, khắc phục những sai phạm; yêu cầu thu hồi và cấp lại 23 giấy CNQSD đất nhưng sai địa chỉ; 18 giấy CNQSD đất sai thời hạn sử dụng; xử lý đối với 588m2 đất cấp sai đối tượng… Đặc biệt, kiến nghị chuyển hồ sơ sang Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Kon Tum để điều tra, xử lý 01 vụ việc.

Cũng trong 9 tháng đầu năm, các cơ quan chức năng tỉnh đã triển khai thực hiện 29 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng (PCTN) tại 33 cơ quan, đơn vị. Kết thúc 24 cuộc thanh tra có 14 cuộc phát hiện sai phạm với các nội dung chủ yếu như: Công tác công khai các thủ tục hành chính chưa đầy đủ, cập nhật các văn bản chưa kịp thời; bản kê khai hàng năm chưa có chữ ký của người nhận bản kê khai; chưa xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; nột số nội dung chi thực tế lập hồ sơ thanh toán chưa đúng tiêu chuẩn, định mức…

leftcenterrightdel
 Ảnh internet

Về công tác thanh tra chuyên ngành, trong kỳ các cơ quan chức năng đã triển khai 150 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên địa bàn tỉnh. Đến nay, đã kết thúc 137 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành trên các lĩnh vực giáo dục đào tạo, chấp hành pháp luật thuế và hóa đơn, thực hiện pháp luật về lao động, bảo hiểm, tiêu chuẩn đo lường… Kết quả, có 40 cuộc sai phạm với số tiến gần 2,7 tỷ đồng; đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với 04 tập thể và 10 cá nhân. Ngoài ra, đã xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức cảnh cáo đối với 04 doanh nghiệp.

Thanh tra tỉnh đã kết thúc 02 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra tại 02 đơn vị. Kết thúc các cuộc thanh tra phát hiện các đơn vị vi phạm các quy định của pháp luật về công tác thanh tra, như: Chưa tiến hành khảo sát trước khi ra quyết định thanh tra; kết thúc thanh tra chưa tổng kết hoạt động của đoàn thanh tra; việc lập, bàn giao, quản lý hồ sơ thanh tra chưa đảm bảo theo quy định; việc công khai kết luận thanh tra chưa được thực hiện theo quy định; chưa lập mục lục để quản lý hồ sơ đoàn thanh tra.

UBND tỉnh Kon Tum nhận định, trong 9 tháng đầu năm 2019, ngành Thanh tra tỉnh cơ bản ổn định công tác tổ chức, số lượng thanh tra viên được kiện toàn, bổ sung; chất lượng các cuộc thanh tra được nâng cao; thực hiện nghiêm kế hoạch thanh tra hàng năm được phê duyệt. Qua thanh tra, đã kịp thời phát hiện các sai phạm trong một số lĩnh vực; đã có những biện pháp chấn chỉnh công tác quản lý, phòng ngừa sau phạm tại các đơn vị được thanh tra; có những kiến nghị nhằm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần ngăn chặn có hiệu quả các sai phạm trên địa bàn tỉnh.

Song công tác thanh tra vẫn còn những khó khăn, vướng mắc như lực lượng thanh tra vẫn còn thiếu so với yêu cầu; trình độ năng lực chuyên môn của một số cán bộ, công chức ngành còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay; chưa có biện pháp kiên quyết xử lý các cơ quan, đơn vị không chấp hành hoặc chấp hành không nghiêm túc các kiến nghị, kết luận thanh tra. Ngoài ra, kế hoạch của ngành Thanh tra tỉnh và Kiểm toán Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương vẫn còn chồng chéo, trùng lắp. Nhiều cuộc thanh tra trên địa bàn tỉnh phải dừng triển khai vì trùng lắp với Kiểm toán Nhà nước và Bộ, ngành Trung ương mặc dù Kế hoạch của Thanh tra đã được phê duyệt từ trước.

Trong Quý IV/2019, ngành Thanh tra tỉnh Kon Tum sẽ tăng cường thanh tra trách nhiệm về quản lý nhà nước, quản lý kinh tế xã hội của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, trong đó tập trung thanh tra các lĩnh vực: Công tác quản lý, sử dụng đất đai, giao đất, giao rừng, quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản; quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính, ngân sách, đầu tư mua sắm tài sản; việc thực hiện chương trình chính sách xã hội tại địa phương; việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.

Đồng thời, triển khai nghiêm túc kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2019 được cấp thẩm quyền phê duyệt; triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh đối với các cơ sở y tế, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh…/.

Dương Thái