Mới đây, ngày 4/8/2017, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã ký kết luận nội dung tố cáo đối với ông Đặng Vũ Ngoạn, nguyên Hiệu trưởng và lãnh đạo Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM, trong đó chỉ rõ, bên cạnh một số tố cáo không có cơ sở, chưa đủ cơ sở, không đúng hoặc đã được xử lý, không ít những nội dung… “tày trời” cũng đã được khẳng định:

Về nội dung tố cáo việc xác định giá nhận chuyển nhượng đất một cách tùy tiện, sai quy định, mua đất nông nghiệp với giá đất ở:

Ngày 26 tháng 2 năm 2016, Trường (bên A) ký Hợp đồng số 16075/HĐ-TH với Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn (bên B).

Ngày 16 tháng 3 năm 2016, Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn có Chứng thư thẩm định giá số 6140061/HCM về kết quả thẩm định giá khu đất có diện tích 15.257,7 m2 thuộc một phần thửa 30+@, tờ bản đồ số 81 và một phần thửa 10, 13, @, tờ bản đồ số 69, bản đồ địa chính quy 2005, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú, TP HCM (theo hiện trạng tỷ lệ 1/500 đã kiểm tra nội nghiệp ngày 24 tháng 1 năm 2011).

Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn khẳng định và chịu trách nhiệm pháp lý của Chứng thư số 6140061/HCM ngày 16 tháng 3 năm 2016, bảo lưu kết quả của chứng thư là phù hợp với giá thị trường của tài sản tại thời điểm thẩm định tháng 2/2016. Vì vậy, Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc xác định giá trị chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 512 cho Trường.

Việc ông Đặng Vũ Ngoạn ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tính theo diện tích đất thực tế là 15.527,7 m2 với giá trị chuyển nhượng là 134.917.240.000 đồng là chưa căn cứ vào giá đất nông nghiệp trong Chứng thư thẩm định giá số 6140061/HCM.

Tuy nhiên, khi ông Đặng Vũ Ngoạn thôi giữ chức Hiệu trưởng, ông Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng Phụ trách Trường đã mời bà Nguyễn Thị Nguy đến Trường làm việc, trao đổi và đồng ý điều chỉnh giá trị hợp đồng trên giảm 18 tỷ đồng.

Ngày 25 tháng 7 năm 2016, Trường ký với bà Nguy hợp đồng sửa đổi, bổ sung hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với giá 116.917.240.000 đồng. Giá trị này là phù hợp với Chứng thư thẩm định giá số 61440061/HCM ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Công ty Cổ phần Giám định Thẩm định Sài Gòn về quyền sử dụng 15.257,7m2 đất nông nghiệp với giá là 119.223.668.000 đồng.

Nội dung tố cáo ông Đặng Vũ Ngoạn ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất với bà Nguyễn Thị Nguy - chủ đất - trước khi thôi chức Hiệu trưởng một tuần, theo kết luận, là đúng.

Về nội dung tố cáo mua đất diện tích 16.182m2, nhận 15.257m2, thiệt hại 925 m2, theo của lãnh đạo Bộ Công thương, tại Hợp đồng số 000427 ngày 23 tháng 6 năm 2016, Trường ký với bà Nguyễn Thị Nguy chuyển nhượng 16.182m2, thực tế giao nhận giữa Trường và bà Nguy là 15.257m2, chênh lệch 925m2.  “Thông tin… phản ánh là đúng”.

leftcenterrightdel
Việc ông Đặng Vũ Ngoạn ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tính theo diện tích đất thực tế là 15.527,7 m2 với giá trị chuyển nhượng là 134.917.240.000 đồng là chưa căn cứ vào giá đất nông nghiệp trong Chứng thư thẩm định giá số 6140061/HCM. Ảnh: http://media.baogiaothong.vn

Về nội dung tố cáo nhận chuyển nhượng đất khi chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng… Xuất tiền công quỹ khi chưa được cơ quan chủ quản (Bộ Công thương) phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt chủ trương mua 16.182m2:

Theo kết luận của lãnh đạo Bộ Công thương, tại biên bản làm việc với ông Đặng Vũ Ngoạn, nguyên Hiệu trưởng ngày 31 tháng 5 năm 2017, đã nêu: Trường mua đất là chưa có dự án đầu tư mà chỉ là nhu cầu cấp bách cần sử dụng được xác định từ năm 2012. Dự án đầu tư chỉ được thực hiện sau khi có đất. Khi mua đất, Trường chỉ có báo cáo sơ bộ về nguồn vốn thực hiện dự án, chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng.

Thời kỳ trước khi thực hiện Quyết định 901/QĐ-TTg:

+ Trước khi thực hiện, Trường thực hiên đề án thí điểm đổi mới cơ chế hoạt động của Trường thì Trường thực hiện theo cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2006 và Nghị định số 16/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 2 năm 2015.

+ Ngày 31 tháng 5 năm 2011, Bộ Công thương ban hành Quyết định số 2655/QĐ-BCT phê duyệt quy hoạch phát triển cơ sơ vật chất kỹ thuật Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM giai đoạn 2011 - 2020 xét đến 2025, đến năm 2030 dự kiến Trường đào tạo khoảng 30.000 học sinh, sinh viên với đội ngũ cán bộ, giảng viên khoảng 800 người.

+ Để đáp ứng được nhu cầu thực tế trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và sự phát triển trong tương lai, Trường đã có Tờ trình số 310/TTr-DCT ngày 19 tháng 6 năm 2013 gửi Bộ Công thương và đề nghị xem xét cho Trường chủ trương lập dự án tiền khả thi xin đất mở rộng cơ sở đào tạo tại TP HCM.

Trong giai đoạn Trường thực hiện Quyết định số 901/QĐ-TTg:

+ Tiếp tục việc đầu tư mở rộng cơ sở đào tạo, ngày 12 tháng 1 năm 2016, Trường có Công văn số 25/DCT gửi Bộ Công thương, đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương mua đất tại TP HCM.

+ Ngày 22 tháng 7 năm 2016, Trường có Báo cáo số 435 BC-DCT gửi Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công thương về quá trình Trường thực hiện mua thửa đất số 512, tờ bản đồ số 7, phường 15, quận Tân Bình (nay là phương Tây Thạnh, quận Tân Phú), , TP HCM và xin ý kiến chỉ đạo tiếp theo.

+ Nhận được báo cáo của Trường, ngày 8 tháng 8 năm 2016, bà Nguyễn Thị Vân Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Bộ Công thương đã ký, ban hành Công văn số 7323/BCT-PTNNL hướng dẫn Trường thực hiện theo Quyết định số 901/QĐ-TTg.

+Trước và trong giai đoạn thực hiện Quyết định số 901/QĐ-TTg, Trường đều có văn bản gửi Bộ Công thương để xin chấp thuận chủ trương đầu tư mở rộng cơ sở đào tạo của Trường tại TP HCM và đã được lãnh đạo Bộ giao các vụ chức năng xử lý (Vụ Phát triển nguồn nhân lực là đơn vị xử lý chính), Vụ đã nêu, hướng dẫn Trường thực hiện theo Quyết định 901. Tuy nhiên, khi thực hiện, Trường chưa lập báo cáo dự án tiền khả thi theo quy định…

Căn cứ Hợp đồng số 000742/HĐ-SDSB ngày 25 tháng 7 năm 2016 với giá trị là 116.917.240.000 đồng, tổng số tiền Trường đã trả cho bà Nguy là 105.225.516.000 đồng, chuyển bằng ủy nhiệm chi qua tài khoản của bà Nguy tại Ngân hàng Vietcombank.

Theo nhiệm vụ được giao, Vụ chức năng nêu, hướng dẫn và Trường đã thực hiện ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Trường chuyển tiền cho bà Nguyễn Thị Nguy theo điều khoản cam kết trong hợp đồng đã ký và thực tế tiền chuyển bao gồm tiền từ Quỹ Đầu tư phát triển của Trường và tiền vay Ngân hàng Vietcombank.

Như vậy, nội dung tố cáo nhận chuyển nhượng đất khi chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng, chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng là đúng. Nội dung tố cáo Trường xuất tiền công quỹ khi chưa được cơ quan chủ quản (Bộ Công thương) phê duyệt dự án đầu tư và phê duyệt chủ trương mua 16,182m2 là đúng với hiện tượng. Vì hiện nay chưa có văn bản hướng dẫn quy định rõ ràng cho đơn vị thực hiện cơ chế tự chủ nên Trường đã thực hiện theo Quyết định số 901/QĐ-TTg và hướng dẫn của Vụ Phát triển nguồn nhân lực.

Tóm lại, theo kết luận của lãnh đạo Bộ Công thương, bên cạnh một số nội dung tố cáo chưa có cơ sở hoặc không đúng thì các nội dung tố cáo đúng là: Thực hiện hợp đồng khi chưa được cơ quan chủ quản (Bộ Công thương) phê duyệt đầu tư dự án và phê duyệt chủ trương mua 16,182m2  đất; chưa có báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng; nhận chuyển nhượng đất khi chưa lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng (dự án đầu tư) vi phạm quy định tại khoản 1, Điều 52 Luật Xây dựng.

Nội dung tố cáo việc xác định giá nhận chuyển nhượng đất tùy tiện là có cơ sở.

Kỳ II: Vụ phó “qua mặt” Bộ, tự ban hành văn bản?

Bằng An