Công dân tố cáo bà Nguyễn Vân Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển nguồn nhân lực, ký thừa lệnh Bộ trưởng tại Công văn số 7323/BCT-PTNNL ngày 08 tháng 8 năm 2016.

Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng đã kết luận tính pháp lý và thẩm quyền ký Văn bản số 7323/BCT-PTNNL như sau:

Theo Quy định chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Vụ Phát triển nguồn nhân lực tại Mục c, Khoản 4, Điều 2 của Quyết định số 976/QĐBCT ngày 08 tháng 02 năm 2013 của Bộ Công Thương; Quy định đầu mối thực hiện một số nội dung công việc liên quan đến nhiệm vụ của Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ và Vụ Phát triển nguồn nhân lực tại Khoản 2, Điều 1 của Quyết định số 4049/QĐ-BCT ngày 17 tháng 6 năm 2013; Quy định tạm thời trách nhiệm và phân công nhiệm vụ đối với lãnh đạo và công chức của Vụ Phát triển nguồn nhân lực ngày 06 tháng 5 năm 2013; biên bản bàn giao ngày 06 tháng 8 năm 2013 về nhiệm vụ, hồ sơ, tài liệu trong công tác quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản các cơ sở đào tạo thuộc Bộ Công thương từ Vụ Kế hoạch sang Vụ Phát triển nguồn nhân lực.

Căn cứ vào các quy định nêu trên, việc bà Nguyễn Vân Nga ký và ban hành Văn bản số 7323/BCT-PTNNL ngày 08 tháng 8 năm 2016 là theo thẩm quyền. Tuy nhiên, quy trình ban hành văn bản không có ý kiến tham gia của các vụ chức năng và báo cáo hoặc tờ trình lãnh đạo Bộ là chưa đúng quy định.

Nội dung của Văn bản số 7323/BCT-PTNNL ngày 08 tháng 8 năm 2016 không phải là văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư. Vụ Phát triển nguồn nhân lực trả lời hướng dẫn Trường thực hiện trên cơ sở Báo cáo số 435/BC-DCT ngày 22 tháng 7 năm 2016 của ông Nguyễn Xuân Hoàn, Phó Hiệu trưởng Phụ trách sau khi tiếp nhận bàn giao công việc từ ông Đặng Vũ Ngoạn. Tại thời điểm ban hành Văn bản số 7323/BCT-PTNNL, Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP HCM (ông Đặng Vũ Ngoạn, nguyên Hiệu trưởng) đã ký hợp đồng thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 512 với bà Nguyễn Thị Nguy ngày 25 tháng 3 năm 2016.

leftcenterrightdel
Dường như đã có sự ưu ái với lãnh đạo Vụ Phát triển nguồn nhân lực. Ảnh: http://thiquocgia.vn

Đáng nói là, dù nhận xét, theo biên bản làm việc ngày 24 tháng 5 năm 2017 với Vụ Phát triển nguồn nhân lực thì việc ký, ban hành Văn bản số 7323/BCT-PTNNL ngày 08 tháng 8 năm 2016 không có ý kiến tham gia của các vụ chức năng và chưa có báo cáo hoặc tờ trình lãnh đạo Bộ là không đúng quy định, nhưng ở phần kết luận, lãnh đạo Bộ Công thương chỉ nêu: “Tính pháp lý và thẩm quyền bà Nguyễn Vân Nga ký, ban hành Văn bản số 7323/BCT-PTNNL ngày 8 tháng 8 năm 2016 là phù hợp với quy định”.

Dường như đã có sự ưu ái với lãnh đạo Vụ Phát triển nguồn nhân lực, cụ thể là bà Nguyễn Vân Nga, Vụ phó, cho nên, tại phần xử lý và kiến nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Cao Quốc Hưng không hề đề cập gì đến trách nhiệm cá nhân của người tự ý ban hành văn bản “không có ý kiến tham gia của các vụ chức năng và chưa có báo cáo hoặc tờ trình lãnh đạo” mà chỉ chỉ đạo chung là “Vụ Phát triển nguồn nhân lực kiểm điểm trong công tác phối hợp với các vụ chức năng để xử lý văn bản theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ theo đúng quy trình, quy định”.

Đồng thời, giao Vụ Tài chính, Vụ Phát triển nguồn nhân lực, Vụ Kế hoạch, Vụ Tổ chức cán bộ theo chức năng được phân công hướng dẫn Trường thực hiện trình tự, thủ tục đầu tư, mua sắm theo pháp luật hiện hành. Vụ Phát triển nguồn nhân lực hướng dẫn Trường thành lập Hội đồng Trường đồng thời khẩn trương kiện toàn tổ chức của Trường theo quy định của pháp luật. Vụ Phát triển nguồn nhân lực soạn văn bản gửi cơ quan quản lý Nhà nước tại TP HCM đề nghị hướng dẫn Trường thực hiện các thủ tục, trình tự đầu tư xây dựng dự án theo quy định.

Bằng An