Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, quán triệt các quy định của pháp luật về PCTN bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền Luật Phòng, chống tham nhũng, Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác kê khai tài sản và kiểm soát tài sản thu nhập; Chương trình hành động số 14-CTr/TƯ ngày 29/01/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lạng Sơn thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng.  

Theo đó, toàn tỉnh đã thực hiện tuyên truyền về phòng, chống tham nhũng cho khoảng 15.200 lượt người; duy trì hoạt động của trang thông tin điện tử về PCTN và hòm thư điện tử của tỉnh; Sở Tư pháp phối hợp với Báo Lạng Sơn mở chuyên mục “Thông tin pháp luật”, phối hợp với Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng chuyên mục “Pháp luật với cuộc sống”…

Đồng thời, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các cấp, các ngành trong việc thực hiện công tác PCTN; ban hành các văn bản để chỉ đạo thực hiện; tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc đưa nội dung PCTN vào giảng dạy tại các trường Trung học phổ thông, chuyên nghiệp, dạy nghề theo Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.

Đặc biệt, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn đã có sự phối hợp chặt chẽ với nhau trong công tác PCTN. Cụ thể, Thanh tra tỉnh là cơ quan tham mưu giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về công tác PCTN trên địa bàn tỉnh; Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu giúp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN. Ngoài ra, các cơ quan Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh và các đơn vị có liên quan đã có sự phối hợp chặt chẽ trong thực hiện công tác PCTN trên địa bàn. Trong quá trình tổ chức thực hiện, các cơ quan nói trên đã phối hợp tích cực với Ban Nội chính Tỉnh ủy là cơ quan tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy về công tác nội chính và PCTN.

Để đạt được hiệu quả cao trong công tác PCTN, tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, gồm: Thực hiện các quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị; xây dựng, ban hành và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn; thực hiện quy định cán bộ, công chức, viên chức nộp lại quà tặng; thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức; chuyển đổi vị trí công tác của công chức, viên chức nhằm phòng ngừa tham nhũng; thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập; xem xét, xử lý trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng; thực hiện cải cách hành chính, tăng cường áp dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị; đổi mới phương thức thanh toán, trả lương qua tài khoản.

leftcenterrightdel
 Thành phố Lạng Sơn (ảnh minh họa, nguồn internet)

Chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc tham nhũng

Năm 2018, UBND tỉnh Lạng Sơn thường xuyên chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác tự kiểm tra nội bộ nhằm kịp thời phát hiện, phòng ngừa tham nhũng. Trong năm, qua hoạt động tự kiểm tra, thanh tra nội bộ chưa phát hiện vụ việc tham nhũng.

Riêng qua công tác thanh tra phát hiện 01 vụ việc tham nhũng, đã chuyển cơ quan điều tra 01 vụ việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án và khởi tố 01 bị can về tội “tham ô tài sản” (tại Trung tâm Thuỷ sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

Về kết quả xử lý tham nhũng qua công tác điều tra, truy tố, xét xử, trong năm, Công an tỉnh đã thụ lý điều tra 02 vụ án tham nhũng với 04 bị can (khởi tố vụ án hình sự đối với 03 bị can về tội “tham ô tài sản” và “cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”; khởi tố vụ án và 01 bị can về hành vi “tham ô tài sản”).

Đồng thời, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử 01 vụ án do Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền.

Bên cạnh đó, trong năm, toàn tỉnh Lạng Sơn đã thực hiện 13 cuộc thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN theo chương trình kế hoạch, đến tháng 12/2018 đã kết thúc 10/13 cuộc. Qua thanh tra cho thấy các cơ quan, đơn vị được thanh tra đã quan tâm triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về PCTN tại đơn vị. Tuy nhiên, việc công khai, minh bạch trong hoạt động và thực hiện một số nhiệm vụ chuyên môn tại một số đơn vị còn chưa nghiêm túc, nhất là trong lĩnh vực quản lý tài chính; việc quản lý, sử dụng kinh phí chưa đảm bảo trình tự, thủ tục quy định; nội dung kê khai tài sản thu nhập còn chưa đầy đủ thông tin. Qua thanh tra, kiến nghị và đã thu hồi 477,5 triệu đồng thanh toán không đúng chế độ, định mức, tiêu chuẩn.

Ngoài ra, UBND tỉnh Lạng Sơn đặc biệt phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN. UBND tỉnh thường xuyên quan tâm, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể để phát huy vai trò của xã hội trong công tác PCTN; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và có văn bản trả lời đối với thông tin do Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên chuyển đến.

Các cơ quan Thanh tra, Tư pháp... ở tỉnh và huyện đã tăng cường phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về PCTN đến các thành viên, hội viên và nhân dân./.

Minh Nguyệt