Vừa qua, tại Trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Cao Tường Huy – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo và chỉ đạo giải quyết một số vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn thành phố Hạ Long. Cùng dự buổi làm việc có các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, thống nhất của các đại biểu tại buổi làm việc đối với từng vụ việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận và chỉ đạo cụ thể. Theo đó, liên quan đến khiếu nại của người dân, vụ việc của ông Phan Văn Bổng, tổ 3, khu 7, phường Bãi Cháy, đề nghị được bồi thường 64,3m2 đất bị thu hồi để thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu nhà ở sân, vườn Cái Dăm là đất ở, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND thành phố Hạ Long có văn bản xác định cụ thể diện tích 64,3m2 đất của hộ gia đình ông đủ điều kiện được bồi thường, hỗ trợ là loại đất gì và gửi đến Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trên cơ sở đó hoàn chỉnh báo cáo đề xuất Chủ tịch UBND tỉnh việc giải quyết nội dung KN của công dân đảm bảo quy định của pháp luật. 

Về vụ việc của bà Lê Thị Phương, tổ 2, khu 1, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đề nghị bồi thường bằng đất ở tái định cư liên quan đế việc thu hồi đất thực hiện quy hoạch điều chỉnh cục bộ lô đất A1, A2, khu tự xây đồi UBND phường Bãi Cháy. Phó Chủ tịch tỉnh giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hạ Long căn cứ quy định của pháp luật xác định cụ thể việc công dân có đủ điều kiện để được bố trí đất ở tái định cư hay không. Trên cơ sở đó tổ chức đối thoại với công dân theo quy định và xử lý các bước liên quan.

Đối với vụ việc của 21 hộ dân tổ 16, khu 4B, phường Hùng Thắng, thành phố Hạ Long đề nghị: Hủy bỏ Quyết định số 1178/QĐ-UBND ngày 22/3/2018 của UBND thành phố Hạ Long “Về việc thu hồi 3.354m2 đất của các hộ dân tại khu trên để bồi thường GPMB thực hiện dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu đô thị Nam ga Hạ Long, lãnh đạo tỉnh giao Thanh tra tỉnh thông báo với các hộ dân đang khiếu nại về việc tiếp tục xác minh bổ xung thêm một số nội dung có liên quan đến vụ việc. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và sở, ngành có liên quan cùng với UBND thành phố Hạ Long tiếp tục xác minh, thống nhất kết luận một số nội dung khác có liên quan đến vụ việc để báo cáo kiến nghị với Chủ tịch UBND tỉnh giải quyết toàn diện và thấu đáo các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các hộ dân theo quy định./.

Dương Thái