Luôn hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị

Đảng bộ Thanh tra Bộ là Đảng bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Bộ Y tế; hiện nay có 35 đảng viên, trong đó có 34 đảng viên chính thức, 01 đảng viên dự bị, sinh hoạt tại 6 chi bộ trực thuộc. 100% đảng viên trong Đảng bộ có trình độ đại học trở lên; thường xuyên được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức chuyên môn nghiệp vụ, trau dồi lý luận và thực tiễn nên có nhiều thuận lợi để phát huy trong công tác tham mưu về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (KNTC) và phòng, chống tham nhũng (PCTN).

Về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, Đảng ủy Thanh tra Bộ đã chỉ đạo các chi bộ phổ biến, quán triệt và lãnh đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Chú trọng công tác giáo dục chính trị, đạo đức, lối sống, phòng, chống những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Các chi bộ đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, quản lý, rèn luyện, nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt trong đơn vị. Đảng bộ Thanh tra Bộ đã kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của đảng viên và quần chúng. Trên cơ sở đó giải quyết cơ bản kịp thời, có hiệu quả các vấn đề phát sinh trong đơn vị, để từ đó tăng cường sự đoàn kết, nhất trí, vững mạnh của chi bộ.

Có thể khẳng định, qua nghiên cứu và quán triệt nội dung, tinh thần các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đảng viên trong chi bộ đã nâng cao nhận thức về mọi mặt, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, gương mẫu chấp hành tốt mọi quan điểm, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

leftcenterrightdel
 Toàn cảnh Đại hội Đảng bộ Thanh tra Bộ Y tế nhiệm kỳ 2020-2025 (Ảnh: Vũ Thủy)

Lãnh đạo chính quyền hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Từ khi được thành lập đến nay, Đảng bộ Thanh tra Bộ Y tế luôn quan tâm, sát sao trong lãnh đạo, chỉ đạo về chủ trương, phối hợp với tập thể lãnh đạo, công chức của Thanh tra Bộ nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả của việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong công tác chuyên môn. Hàng năm, Thanh tra Bộ đều hoàn thành kế hoạch công tác thanh tra y tế được Bộ trưởng phê duyệt, triển khai các Đoàn thanh tra đột xuất và giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền.

Trong đó, tham mưu, trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành nhiều văn bản về công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn thư KNTC và PCTN; hướng dẫn, tập huấn, đào tạo nghiệp vụ thanh tra. Đặc biệt, hàng năm trình Bộ trưởng ký ban hành hoặc Chánh Thanh tra Bộ ký văn bản gửi các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Y tế và Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về triển khai đợt cao điểm công tác phòng chống tội phạm trong dịp Tết nguyên đán; tăng cường triển khai các hoạt động trong Tháng hành động phòng, chống ma túy; rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng chống tham nhũng; tăng cường thanh tra về an toàn thực phẩm trong tháng hành động về an toàn thực phẩm…

Riêng về công tác thanh tra y tế, trong giai đoạn 2016 - 2019, Thanh tra Bộ Y tế đã triển khai 227 đoàn thanh tra, kiểm tra, xác minh đơn thư. Trong đó, có các đoàn thanh tra chuyên ngành và liên ngành về: An toàn thực phẩm; khám, chữa bệnh và bảo hiểm y tế; dược mỹ phẩm, trang thiết bị y tế; hành chính PCTN, trách nhiệm về giải quyết đơn thư KNTC; các đoàn xác minh đơn thư KNTC và kiểm tra về phòng chống tác hại thuốc lá, phòng chống ma túy. Đồng thời, hàng năm Thanh tra Bộ tiếp khoảng 300 trăm lượt công dân đến Nơi tiếp công dân của Bộ Y tế; tiếp nhận, phân loại và xử lý gần 1.000 đơn thư đơn thư KNTC, kiến nghị, phản ánh; làm đầu mối giúp lãnh đạo Bộ thành lập các Đoàn xác minh đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền.

leftcenterrightdel
 Ảnh: Vũ Thủy

Công tác lãnh đạo của Đảng bộ có chuyển biến tích cực về mọi mặt

Sau khi Nghị định 75/2017/NĐ-CP ngày 27/6/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu, tổ chức của Bộ Y tế, Đảng bộ Thanh tra Bộ đã chỉ đạo kiện toàn và tập trung xây dựng, trình lãnh đạo Bộ ban hành Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Y tế. Thực hiện công khai, dân chủ đúng quy định, các cấp uỷ đảng phát huy vai trò của tổ chức đảng trong việc đề bạt, sắp xếp tổ chức, bộ máy và luân chuyển cán bộ theo quy định của Đảng.

Đảng bộ Thanh tra Bộ Y tế nhận định, công tác lãnh đạo của Đảng bộ trong nhiệm kỳ qua có chuyển biến tích cực về mọi mặt, từ công tác chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng đến lãnh đạo công tác chuyên môn, công tác Công đoàn; nội bộ đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Đảng ủy Thanh tra Bộ đã bám sát vào các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Khối, Đảng ủy Bộ Y tế để cụ thể hóa thành các nghị quyết, chủ trương của ngành Thanh tra y tế.

Đáng chú ý, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra của Đảng ủy Thanh tra Bộ luôn coi trọng công tác kiểm tra, giám sát và xác định đây là một trong những biện pháp quan trọng để xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Do đó, đã thực hiện tốt các quy định của Điều lệ Đảng, các hướng dẫn của Trung ương và Đảng ủy cấp trên về công tác kiểm tra giám sát.

Thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát của Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra, hàng năm UBKT đã thành lập Tổ kiểm tra, Tổ giám sát 06/06 chi bộ. Công tác tự kiểm tra tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ được quán triệt, đề cao trong tổ chức thực hiện. Kết quả cho thấy, hầu hết các tổ chức đảng, đảng viên đều thực hiện tốt các nội dung quy định của Đảng, không có đảng viên vi phạm. Công tác kiểm tra, giám sát đã giúp cho cấp ủy các cấp kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của đơn vị, phát hiện sớm dấu hiệu vi phạm, để có biện pháp ngăn chặn, xử lý; đồng thời, cũng là dịp động viên khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ không có trường hợp đảng viên vi phạm, phải xử lý kỷ luật.

Ngoài ra, Đảng bộ đã phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, vận động công chức trong đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn; phối hợp với công đoàn Thanh tra Bộ chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Công tác dân vận được quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt nhiều kết quả; công tác lãnh đạo các tổ chức đoàn thể có bước phát triển mới, hoạt động của các tổ chức đoàn thể đem lại hiệu quả thiết thực góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và công tác xây dựng Đảng./.

Minh Nguyệt