Từ chỗ còn nhiều khó khăn đến nay UBND huyện Lương Sơn đã thành lập Trụ sở tiếp công dân với cơ sở vật chất đảm bảo cho hoạt động. Tại đây đã niêm yết công khai nội quy, quy chế, lịch tiếp công dân. Ngoài các ngày tiếp định kỳ, Chủ tịch UBND huyện giao Ban Tiếp công dân có trách nhiệm trực tiếp công dân thường xuyên. Các phòng, ban đơn vị chuyên môn, UBND cấp xã tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác tiếp công dân theo lịch tiếp định kỳ của Chủ tịch vào ngày 5, 20 và tiếp cùng Bí thư Huyện ủy vào ngày 15 hàng tháng.

Tính đến thời điểm cuối tháng 11/2020, UBND huyện đã tiếp 157 lượt công dân đến khiếu nại, kiến nghị, đề nghị, phản ánh, nộp đơn (thanh tra đã tiếp 31 lượt; phối hợp với Ban Tiếp công dân của huyện tiếp 126 lượt, 12 đoàn khiếu kiện đông người). Nội dung tiếp chủ yếu liên quan đến công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án phát triển kinh tế - xã hội; tranh chấp đất đai…

Ông Nguyễn Đức Hồng, Chánh Thanh tra huyện cho biết, để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, chủ động nắm chắc tình hình khiếu kiện của công dân, kịp thời giải quyết ngay từ cơ sở, không để phát sinh điểm nóng, hạn chế khiếu kiện đông người, vượt cấp, Thanh tra huyện đã tham mưu UBND huyện thường xuyên bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KNTC). Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết KNTC; nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết KNTC của các cơ quan, cấp ủy, chính quyền địa phương; tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp của người đứng đầu trong công tác giải quyết đơn thư KNTC; theo dõi, nắm bắt tình hình, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội trong giải quyết KNTC... Nhờ đó, tích cực góp phần nâng cao hiệu quả công tác xử lý, giải quyết KNTC của người dân trên địa bàn huyện.

leftcenterrightdel
 Thanh tra huyện phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khiếu nại tố cáo cho Nhân dân. Ảnh: Báo Hòa Bình

Việc thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng được quan tâm thực hiện. UBND huyện đã đẩy mạnh việc công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với việc cải cách thủ tục hành chính, tập trung công khai đối với các lĩnh vực đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng đất đai, sử dụng ngân sách, tài sản công, công tác tuyển dụng, đào tạo cán bộ, công chức, công tác thanh tra; giải quyết khiếu nại, tố cáo…để người dân, doanh nghiệp, các cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về hoạt động của các cơ quan Nhà nước và giám sát việc thực hiện phòng ngừa tham nhũng.

Theo ông Nguyễn Văn Danh – Chủ tịch UBND huyện, các nội dung công khai, minh bạch trong hoạt động của địa phương đều được gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh” với chủ đề: “Cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

UBND huyện đã niêm yết công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện tại “Bộ phận hành chính công”, thực hiện công khai trên Trang thông tin điện tử của huyện và các phương tiện thông tin về chương trình, kế hoạch công tác, lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch UBND huyện…

Công tác tổng hợp kết quả thực hiện kê khai tài sản, thu nhập năm 2019 đã hoàn thành để báo cáo UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh. Bên cạnh đó, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục công khai, minh bạch trong hoạt động chuyên môn và tài chính. Đáng chú ý, 100% phòng ban, UBND cấp xã đã ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý, điều hành.

Huyện đã quan tâm chỉ đạo, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, thực hiện đơn giản hóa các thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhà nước, đã công khai 13 thủ tục hành chính. Các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa, phù hợp với quy trình, được công khai, thời gian hoàn thành trả kết quả được rút ngắn nên đã giảm bớt phiền hà cho Nhân dân, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân khi thực hiện giao dịch hành chính công.

Thái Minh