Ngày 14/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN Trương Hòa Bình đã chủ trì cuộc họp thông báo kết quả kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL.

Kết quả kiểm tra cho thấy, lãnh đạo Bộ VHTT&DL đã quan tâm và thực hiện nghiêm túc công tác cải cách hành chính, chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản Luật, Nghị định, Quyết định của Thủ tướng, Thông tư của Bộ.

Cụ thể, Bộ đã hệ thống hóa, công bố, công khai, cập nhật 207 thủ tục hành chính vào cơ sở dữ liệu quốc gia, trong đó cấp Trung ương gồm Tổng cục, Cục và Văn phòng Bộ là 89, cấp tỉnh là 100, cấp huyện 15 và cấp xã là 3 thuộc 14 lĩnh vực về thủ tục hành chính có liên quan đến công tác quản lý của ngành.

leftcenterrightdel
 Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình (ảnh internet)

Bên cạnh đó, Bộ cũng hướng dẫn thực hiện công tác kê khai tài sản, thu nhập đối với cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Bộ theo đúng quy định của pháp luật. Năm 2016, có 86 cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tổ chức việc kê khai với tổng số người phải kê khai 2.230 người. Kết quả, không có người nào được yêu cầu làm rõ việc kê khai và xác minh tài sản, thu nhập.

Công tác thanh tra trong việc triển khai thực hiện Luật PCTN được Bộ chú trọng, quan tâm. Từ 2016 đến 30/9/2017, Bộ đã tiến hành 19 cuộc thanh tra về công tác quản lý Nhà nước về đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và công tác quản lý Nhà nước về thu chi tài chính; thực hiện 7 cuộc thanh tra trách nhiệm người đứng đầu trong việc triển khai thực hiện Luật PCTN.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, kết quả kiểm tra giám sát, đôn đốc công tác PCTN tại Ban Cán sự Đảng Bộ VHTTDL là cơ sở quan trọng để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTN và Chính phủ quyết định những chính sách, giải pháp quan trọng về PCTN trong thời gian tới của Bộ VHTTDL nói riêng và cả nước nói chung.

Trên cơ sở những hạn chế, yếu kém đã nêu, Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu Ban Cán sự Đảng Bộ VHTT&DL nghiêm túc tiếp thu các ý kiến. Qua đó, tổ chức rút kinh nghiệm, chấn chỉnh những tồn tại, yếu kém, xây dựng kế hoạch khắc phục, thực hiện các giải pháp đã đề ra. Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ VHTT&DL xử lý dứt điểm một số vụ việc nổi cộm của ngành./.

Hoàng Minh