Cụ thể, Bệnh viện không thực hiện cấp áo sơ sinh cho trẻ sơ sinh theo quy định; thu tiền chuyển viện bằng xe cứu thương năm 2015 không phản ánh vào sổ sách kế toán và không lưu trữ chứng từ thu, chi theo đúng quy định. Xây dựng nội dung chi thu hút trong quy chế chi tiêu nội bộ chỉ áp dụng đối với CBVC có trình độ Chuyên khoa I, II; thạc sĩ, đại học đang làm việc tại Bệnh viện là chưa phù hợp và chi phụ cấp ưu đãi nghề cho một số đối tượng sai quy định.

Bệnh viện cho các cá nhân thuê trông giữ xe chưa đầy đủ thủ tục quy định, hoạt động căng tin không có giấy chứng nhận đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; không tự tổ chức cơ sở bán lẻ thuốc trong bệnh viện theo quy định. Việc phân chia các tài sản, trang thiết bị mua sắm thành các gói thầu có giá trị nhỏ hơn 100 triệu đồng để thực hiện hình thức chỉ định thầu không đúng quy định; phê duyệt hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiếu chặt chặt, không đúng quy định của pháp luật...

leftcenterrightdel
Tập thể Thanh tra tỉnh Bình Thuận phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2018 

Ngoài ra, chi phụ cấp trách nhiệm công việc cho một số đối tượng không đúng quy đinh; chi thu nhập tăng thêm hàng tháng đối với Ban Giám đốc, Trưởng, phó các khoa, phòng của Bệnh viện không phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; xét chọn trúng thầu một số mặt hàng với đơn giá trúng thầu cao hơn đơn giá gói thầu đã được phê duyệt.

Từ những sai phạm trên, kết luận thanh tra đã kiến nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm nghiêm túc và đề ra các biện pháp khắc phục về những tồn tại, thiếu sót, sai phạm nêu trên nhằm tránh lặp lại những thiếu sót, tồn tại, sai phạm trong quá trình quản lý, sử dụng tài chính và đầu tư mua sắm công sau này; đồng thời, rà soát, điều chỉnh, bổ sung Quy chế chi tiêu nội bộ cho đúng với quy định pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế tại đơn vị.

Kết luận thanh tra cũng yêu cầu thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền hơn 224 triệu đồng, gồm số tiền hơn 170 triệu đồng chi phụ cấp trách nhiệm không đúng quy định và hơn 54 triệu đồng chênh lệch do xét chọn trúng thầu một số mặt hàng với đơn giá trúng thầu cao hơn đơn giá gói thầu đã được phê duyệt.

Đình Thuyết