Mua vượt nguồn kinh phí

Kết luận 393/KL-TTr ngày 07/7/2020 về việc sử dụng kinh phí để thực hiện các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế, vật tư tiêu hao, thuốc chữa bệnh… phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 nêu rõ, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện mua sắm khẩu trang vải theo công nghệ kháng khuẩn cấp miễn phí cho học sinh và giáo viên phòng dịch Covid-19 theo hình thức chỉ định thầu rút gọn. Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện ký Hợp đồng nguyên tắc số 140b/DMH-CH ngày 12/02/2020 với Công ty Cổ phần Dệt May Huế, trong đó quy định cụ thể số lượng khẩu trang được mua 290.000 cái, tổng giá trị hợp đồng 1.740.000.000 đồng, thời gian giao hàng chia làm 02 đợt: Đợt 1 ngày 14/2/2020 với số lượng 70.000 cái, đợt 2 ngày 16/02/2020 với số lượng còn lại để thực hiện là không đúng với bản chất của hợp đồng nguyên tắc.

Biên bản giao nhận khẩu trang giữa Sở Giáo dục và Đào tạo với Công ty Cổ phần Dệt May Huế vào ngày 20/02/2020; Biên bản bàn giao khẩu trang giữa Sở với các đơn vị trực thuộc Sở tại địa bàn các huyện Phong Điền, Phú Vang, Phú Lộc, Nam Đông, A Lưới vào ngày 24/02/2020, trước khi có biên bản thương thảo hợp đồng, quyết định phê duyệt chỉ định thầu và hợp đồng kinh tế là không đúng theo trình tự thủ tục của quy trình chỉ định thầu rút gọn quy định của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Đến thời điểm thanh tra, tổng số kinh phí phòng, chống dịch được UBND tỉnh cấp theo các quyết định giao dự toán 19.768.000.000 đồng, trong đó dự toán mua trang thiết bị, vật tư y tế (TTB, VTYT) được cấp trong 04 lần 19.112.564.000 đồng; số kinh phí đã sử dụng 7.493.629.250 đồng; số kinh phí chưa sử dụng 11.618.934.750 đồng; số tiền mua nợ của các doanh nghiệp 647.870.000 đồng. Tuy nhiên, đến thời điểm thanh tra, Sở Y tế vẫn chưa cấp kinh phí 6.580.000.000 đồng cho TTYT thị xã Hương Thủy và TTYT thành phố Huế (mỗi đơn vị 3.290.000.000 đồng) để thực hiện mua TTB cho khu cách ly điều trị bệnh nhân Covid-19.

“Tổng kinh phí Trung tâm KSBT được cấp là 2.970.000.000 đồng, số kinh phí chuyển từ lần 1 sang là 291.515.000 đồng; tổng giá trị mua máy đo thân nhiệt, vật tư, hóa chất và chi trả chi phí thẩm định giá là 4.130.015.350 đồng. Như vậy, Trung tâm đã mua vượt nguồn kinh phí được sử dụng là 868.500.350 đồng. Trách nhiệm của thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về Giám đốc, Kế toán trưởng Trung tâm KSBT; liên đới trách nhiệm thuộc về Giám đốc Sở Y tế và các cán bộ có liên quan”, Kết luận thanh tra chỉ rõ.

Không chỉ vậy, tổng số kinh phí mua sắm TTB, VTYT phòng, chống dịch viêm phổi cấp được UBND tỉnh cấp lần 4 theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 14/3/2020 là 542.564.000 đồng. Tuy nhiên, Quyết định số 359/QĐ-SYT ngày 03/4/2020 của Sở Y tế về việc giao dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2020 cho Trung tâm KSBT để thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 lần 4 từ kinh phí sự nghiệp y tế - không thực hiện cơ chế tự chủ, trong đó mua vật tư và hóa chất phòng chống virus Corona-19 chỉ giao dự toán 265.000.000 đồng. Ngoài ra, số kinh phí 542.564.000 đồng UBND tỉnh giao cho Sở Y tế mua vật tư, hóa chất, TTB nhưng số thực chi để mua vật tư, hóa chất, TTB là 265.000.000 đồng, phần còn lại theo báo cáo của Sở Y tế được chi cho phụ cấp chống dịch. Như vậy, số kinh phí được giao để mua vật tư, hóa chất, TTB theo Quyết định số 359/QĐ-SYT ngày 03/4/2020 của Sở Y tế là không đúng với Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 14/3/2020 của UBND tỉnh.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa - Internet

Nhiều sai phạm trong quá trình mua sắm

Về quá trình tổ chức mua sắm, Sở Y tế đã giao dự toán cho Trung tâm KSBT để thực hiện mua sắm TTB, vật tư tiêu hao phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với tổng số tiền 12.255.000.000 đồng, kinh phí đã sử dụng 7.216.065.250 đồng. Kết quả thanh tra cho thấy, quá trình mua sắm vẫn còn một số thiếu sót, sai phạm như sau: Có 10/18 lượt mua sắm thời gian lập hồ sơ, tài liệu không đúng trình tự thủ tục mua sắm hàng hóa, nhập kho, trong đó: 09 lượt mua sắm phiếu nhập kho được lập trước quyết định giao dự toán của Sở Y tế, quyết định phê duyệt chỉ định thầu, hợp đồng kinh tế; 01 lượt mua sắm hợp đồng kinh tế, biên bản thanh lý hợp đồng được lập trước quyết định giao dự toán của Sở Y tế. 

Mặt khác, cáchợp đồng mua sắm TTB, VTYT đều không có bảo đảm thực hiện hợp đồng theo quy định, chỉ có Hợp đồng số 01/2020/TTB/TTKSBT-PT ngày 04/3/2020 với Công ty Cổ phần Công nghệ Phương Tây (mua sắm theo kinh phí cấp lần 1) là có bảo đảm thực hiện hợp đồng với giá trị 3% giá trị hợp đồng; không xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi thực hiện mua VTYT lần 2, 3, 4 theo quy định.

Về mua sắm đối với kinh phí cấp lần 1, quá trình mua sắm được thực hiện theo 04 phần với 04 đơn vị cung ứng, trong đó có 03/04 phần của gói thầu đơn vị tiến hành thương thảo hợp đồng, ban hành quyết định chỉ định thầu, ký hợp đồng và giao nhận hàng hoá trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đúng trình tự thủ tục lựa chọn nhà thầu.

Đối với phần gói thầu mua máy đo thân nhiệt cầm tay, Trung tâm KSBT căn cứ 03 báo giá để ký hợp đồng mua các máy đo thân nhiệt cầm tay trước khi có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 551/QĐ-UBND ngày 28/02/2020 của UBND tỉnh là không đúng về trình tự thời gian thực hiện và hình thức lựa chọn nhà thầu.

Về mua sắm đối với kinh phí cấp lần 3, Trung tâm KSBT đã mua nợ vật tư, hóa chất 647.870.000 đồng của 03 doanh nghiệp là Công ty TNHH Kim Sora, Công ty TNHH Phát Thiện, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Y tế Tâm Đức khi chưa được giao dự toán là không đúng quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Ngân sách Nhà nước năm 2015 và khoản 2 Điều 3 Thông tư số 58/2016/TT-BTC. 

Hồ sơ mua bán, thanh toán chỉ có giấy đề nghị thanh toán của Công ty TNHH Kim Sora; biên bản làm việc, biên bản đối chiếu công nợ với Công ty TNHH Phát Thiện; không có hồ sơ liên quan đến Công ty Cổ phần Dược phẩm và Y tế Tâm Đức.

Đoàn thanh tra chỉ thực hiện thanh tra tại TTYT thành phố Huế cho thấy, quá trình tổ chức mua sắm, TTYT thành phố Huế mua sắm TTB, VTYT theo hình thức chỉ định thầu rút gọn nhưng không xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu; các hợp đồng mua sắm TTB, VTYT không có bảo đảm thực hiện hợp đồng; TTYT thành phố Huế không công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định. Trách nhiệm của những thiếu sót, sai phạm nêu trên thuộc về Giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ có liên quan của TTYT thành phố Huế.

Cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm

Để tiếp tục giữ vững, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Y tế và các đơn vị trực thuộc, Sở Giáo dục và Đào tạo cần nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm; có những giải pháp phù hợp để khắc phục những thiếu sót, sai phạm. Cụ thể, kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế tổng hợp các nội dung chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, xây dựng kế hoạch để cân đối, điều chỉnh các nguồn kinh phí phù hợp với tình hình thực tế; tham mưu UBND tỉnh Kế hoạch mua sắm TTB, VTYT từ nguồn kinh phí chưa sử dụng như: Mua 03 Hệ thống theo dõi sốt bằng ảnh nhiệt hồng ngoại; 02 máy phun dung dịch sát khuẩn diện rộng phòng chống dịch Covid-19 và mua sắm TTB cho khu cách ly liên quan đến dự toán được cấp lần 3. Bên cạnh đó, nghiêm túc thực hiện và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, sai phạm được nêu tại Phần II kết quả kiểm tra, xác minh.

Kiến nghị Giám đốc Sở Y tế kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, sai phạm; thực hiện cân đối, điều chỉnh các nguồn kinh phí phù hợp để chi mua vật tư, hóa chất, TTB và chi phụ cấp chống dịch từ nguồn kinh phí 568.000.000 đồng (cấp lần 4); xem xét cấp kinh phí cho Trung tâm KSBT thanh toán số tiền 647.870.000 đồng mua nợ vật tư, hóa chất từ doanh nghiệp; hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để tham mưu UBND tỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trong việc mua sắm 02 máy phun dung dịch sát khuẩn diện rộng phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng đối với Trung tâm KSBT tỉnh, cần kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với những thiếu sót, sai phạm trong việc thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, mua sắm TTB, VTYT; thanh toán tiền mua vật tư, hóa chất không đúng mục, mã nội dung kinh tế theo hệ thống mục lục ngân sách; đề xuất phương án để Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh xử lý số tiền 134.650.000 đồng thu được từ việc chuyển nhượng khẩu trang; chấn chỉnh và khắc phục việc rút dự toán ngân sách Nhà nước 220.630.350 đồng để thanh toán tiền mua vật tư, hóa chất không đúng mục, mã nội dung kinh tế theo hệ thống mục lục ngân sách dự toán được cấp. Đồng thời, hoàn thiện các hồ sơ, trình tự thủ tục liên quan đến việc mua vật tư, hóa chất có giá trị 647.870.000 đồng của 03 doanh nghiệp Công ty TNHH Kim Sora, Công ty TNHH Phát Thiện, Công ty Cổ phần Dược phẩm và Y tế Tâm Đức theo đúng quy định của pháp luật./.

Lan Anh