Cụ thể, Thanh tra tỉnh Nam Định đã chỉ đạo toàn ngành Thanh tra tỉnh tập trung hoàn thành các cuộc thanh tra thực hiện trong năm 2018 chưa xong, triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2019 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

Trong đó, về thanh tra hành chính, đã thực hiện 28 cuộc thanh tra tại 56 cơ quan, đơn vị (kỳ trước chuyển sang 22 cuộc, triển khai trong kỳ báo cáo 6 cuộc). Đến nay, đã kết thúc thanh tra trực tiếp và ban hành kết luận 11 cuộc. Qua thanh tra, phát hiện 4 cơ quan, đơn vị có sai phạm; xử lý thu hồi về ngân sách nhà nước số tiền 695,35 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Thanh tra các sở, ngành đã thực hiện 35 cuộc thanh tra, kiểm tra trên các lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, đảm bảo an toàn giao thông, công tác tổ chức lễ hội, các hoạt động văn hóa khác trong thời gian trước và sau tết Nguyên Đán... Đồng thời, tiến hành các cuộc thanh, kiểm tra hành chính, chuyên ngành theo kế hoạch công tác năm 2019 đã được Giám đốc Sở phê duyệt. Kết quả cho thấy, đã phát hiện sai phạm và xử lý về kinh tế số tiền 932,55 triệu đồng; tịch thu nhiều phương tiện, tang vật vi phạm hành chính khác…

leftcenterrightdel
 Quý II/2019, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, hiệu quả

Mặt khác, toàn ngành đã triển khai 6 cuộc thanh, kiểm tra trách nhiệm tại 6 cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện pháp luật về PCTN. Qua đó, đã chấn chỉnh những thiếu sót, khuyết điểm trong công tác PCTN; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCTN; chấn chỉnh công tác kê khai tài sản, thu nhập nâng cao chất lượng công khai, minh bạch.

Về công tác tiếp công dân, trong Quý I/2019, cơ quan hành chính nhà nước các cấp, các ngành trong tỉnh đã tiếp 794 lượt công dân đến KNTC, đề nghị (giảm 14,8% so với cùng kỳ năm trước); tiếp nhận, xử lý 511 đơn thư (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm trước); có 32 vụ việc KNTC thuộc thẩm quyền. Nội dung KNTC chủ yếu về đất đai, như: Việc cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất, tranh chấp đất đai...

Trong Quý II/2019, ngành Thanh tra tỉnh Nam Định tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra năm 2019 đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, đúng pháp luật; chấn chỉnh việc ban hành Kết luận thanh tra, tăng cường đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra; làm tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư KNTC thuộc thẩm quyền. Đặc biệt, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc KNTC tồn đọng kéo dài, phức tạp, đông người theo chỉ đạo của UBND tỉnh…/.

Minh Nguyệt