Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực nêu rõ, với vai trò thực thi nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, thời gian qua MTTQ Việt Nam đã triển khai hiệu quả các chương trình giám sát, phản biện xã hội. Cùng đó, việc thực hiện chương trình phối hợp số 01 đã góp phần hoàn thiện mục tiêu an dân, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân.   

Theo ông Ngô Sách Thực, khi luật sư tham gia tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương là thực hiện nhiệm vụ chính trị - pháp lý với tư cách là thành viên của MTTQ Việt Nam. Theo đó, luật sư vừa thực hiện tư vấn pháp luật, giải thích, tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công dân nhằm bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, vừa giúp công dân thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định, bảo vệ tính nghiêm minh của luật pháp. Trong quá trình thực hiện trợ giúp pháp lý, đội ngũ luật sư đã thực hiện nghiêm túc các nội quy, quy chế, quy định tại các Trụ sở tiếp công dân Trung ương cũng như quy định của pháp luật đối với luật sư và việc hành nghề luật sư.   

Ông Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho biết, năm 2017 có 1.500 lượt công dân đến tư vấn ở nhiều lĩnh vực khác nhau, như thu hồi đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường tái định cư, chính sách đãi ngộ với người có công..., trong đó có khoảng hơn 70% vụ việc liên quan đến đất đai. Đa số người dân sau khi được trợ giúp pháp lý đều cám ơn sự giúp đỡ của luật sư, một số người dân đã hiểu quyền, nghĩa vụ của mình và không tiếp tục khiếu kiện.   

leftcenterrightdel
 

Chia sẻ về những khó khăn của luật sư trong quá trình trợ giúp pháp lý, ông Nguyễn Hồng Điệp, Trưởng ban Tiếp công dân Trung ương khẳng định: Mỗi kỳ họp Quốc hội, người dân đến khiếu kiện tăng, vì vậy sự tham gia trợ giúp pháp lý của các luật sư sẽ làm bà con ấm lòng hơn, luật sư cũng có thêm trải nghiệm trong quá trình tư vấn. Do đó, năm 2017 các tiêu chí số lượng người, số vụ việc, số đoàn đông người, áp lực vụ việc giảm so với 2016.   

Ông Nguyễn Hồng Điệp đề nghị mỗi luật sư khi tham gia trợ giúp pháp lý cần tư vấn, phân tích thấu đáo cho người dân hiểu các Thông tư, Nghị định, căn cứ pháp lý liên quan đến những vụ việc khiếu kiện để người dân hiểu được mức độ vụ việc, chọn phương án khiếu kiện phù hợp.   

Tại Hội nghị, các luật sư trực tiếp tham gia trợ giúp pháp lý cho công dân tại Trụ sở tiếp công dân Trung ương đã chia sẻ những kinh nghiệm thông qua các vụ việc cụ thể; đưa ra những giải pháp góp phần tuyên truyền phổ biến pháp luật tới người dân, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật của người dân khi đi khiếu kiện./. 

(Dương Thái)