Tại hội nghị được tổ chức ngày 12/9 vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình Nguyễn Văn Quang yêu cầu các sở, ngành, địa phương trong thời gian tới, cần lập kế hoạch cụ thể về giải quyết các vụ khiếu nại tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; thường xuyên báo cáo và cung cấp đầy đủ danh sách các vụ việc cho Thanh tra tỉnh. Các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch, có định hướng tiến độ cụ thể để giải quyết từng vụ việc; đặc biệt, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc giải quyết khiếu nại tố cáo…

leftcenterrightdel
 

Đại diện UBND các huyện, thành phố và các sở ngành đã nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo như: Luật Khiếu nại tố cáo năm 2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành đã có những quy định về thi hành quyết định giải quyết khiếu nại tố cao nhưng vẫn còn mang tính nguyên tắc, chưa cụ thể thống nhất. Việc thi hành các quyết định giải quyết về khiếu nại tố cáo có hiệu lực pháp luật còn chậm, thiếu quyết liệt.

Thảo luận tại hội trường, các đại biểu kiến nghị, đề xuất những vấn đề liên quan đến cơ chế chính sách và trách nhiệm người đứng đầu như: cần có chế tài cụ thể để xử lý các đối tượng cố tình không thực hiện các quyết định giải quyết về khiếu nại tố cáo đã có hiệu lực pháp luật; tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo đảm bảo cho công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo được thực hiện khách quan và hiệu quả.

Theo báo cáo của Thanh tra tỉnh Hòa Bình, 6 tháng đầu năm 2018, các cơ quan Nhà nước đã tổ chức tiếp 384 lượt người, trong đó có 13 đoàn đông người. Toàn tỉnh đã tiếp nhận, phân loại và xử lý 402 lượt đơn thư các loại, trong đó có 92 đơn khiếu nại, 39 đơn tố cáo, 271 đơn kiến nghị phản ánh; có 16 vụ việc khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết. Đến nay, các cấp, ngành đã giải quyết xong 12/16 vụ việc khiếu nại tố cáo và 175/184 đơn kiến nghị, phản ánh./.

Dương Thái